تبلیغات
برق و الکترونیک

معرفی

تاریخ:جمعه 4 آذر 1390-02:18 ب.ظ

سلام
این وبلاگ به عنوان پشتیبانی وبلاگ استاد سریری (http://powercontrol.mihanblog.com) راه اندازی شد توسط دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه خوارزمیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کنترل فازPhase Control

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:57 ب.ظ

کنترل فاز

1) تشخیص قطع یک یا دو فاز

2) تشخیص جابجایی فازها

3) قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز

4) اعلام کاهش ولتاژ ( با نشانگر >U )

5) اعلام افزایش ولتاژ‌ ( با نشانگر

6) قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برقعملکرد رله :

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن توالی فازها نشانگر U روشن می شود در صورت صحیح نبودن توالی فازها ( روشن شدن نشانگر PH ) میتوان با عوض کردن جای دو فاز این مشکل را رفع کرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر (حوالی 10 ثانیه) با روشن شدن چراغ RLY کنتاکت 15 رله از 16 قطع و به 18وصل می شود.

در صورت بروز هر گونه اشکالی در شبکه نشانگر مربوط به آن اشکال روشن میشود ( برای مثال برای خطای دو فاز شدن و جابجایی فاز چراغ PH و برای افزایش یا کاهش ولتاژ چراغ های U روشن می شود ) و با خاموش شدن نشانگر RLY رله داخلی قطع می شود. ( اتصال 15 از 18 جدا شده و به 16 وصل میشود )تنظیمات رله :

بر روی اغلب کنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود داردکه کاربرد آنها را شرح می دهیم:

زمان عکس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود که از آن برای پوشش دادن زمان استارت وجلوگیری از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده میشود.

1- حساسیت قطع فاز : با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب کرد. ( در اکثر موارد حساسیت بین 15 تا 20 درصد مناسب است اما در موتور هایی که ولتاژ برگشت زیادی دارندمی توان از حساسیت 5 درصد استفاده کرد و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل عادی رله باشد می توان از حساسیت های 25 تا30 درصد استفاده کرد.)

در انتها برای اطمینان از صحت تنظیم رله می توان در حالی که موتور در حال کار است فیوز یکی از سه فاز را قطع کرد تا شبکه دو فاز شود و رله کنترل فاز عمل کند.


کنترل فاز

1) تشخیص قطع یک یا دو فاز

2) تشخیص جابجایی فازها

3) قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز

4) اعلام کاهش ولتاژ ( با نشانگر >U )

5) اعلام افزایش ولتاژ‌ ( با نشانگر

6) قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برقعملکرد رله :

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن توالی فازها نشانگر U روشن می شود در صورت صحیح نبودن توالی فازها ( روشن شدن نشانگر PH ) میتوان با عوض کردن جای دو فاز این مشکل را رفع کرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر (حوالی 10 ثانیه) با روشن شدن چراغ RLY کنتاکت 15 رله از 16 قطع و به 18وصل می شود.

در صورت بروز هر گونه اشکالی در شبکه نشانگر مربوط به آن اشکال روشن میشود ( برای مثال برای خطای دو فاز شدن و جابجایی فاز چراغ PH و برای افزایش یا کاهش ولتاژ چراغ های U روشن می شود ) و با خاموش شدن نشانگر RLY رله داخلی قطع می شود. ( اتصال 15 از 18 جدا شده و به 16 وصل میشود )تنظیمات رله :

بر روی اغلب کنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود داردکه کاربرد آنها را شرح می دهیم:

زمان عکس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود که از آن برای پوشش دادن زمان استارت وجلوگیری از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده میشود.

1- حساسیت قطع فاز : با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب کرد. ( در اکثر موارد حساسیت بین 15 تا 20 درصد مناسب است اما در موتور هایی که ولتاژ برگشت زیادی دارندمی توان از حساسیت 5 درصد استفاده کرد و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل عادی رله باشد می توان از حساسیت های 25 تا30 درصد استفاده کرد.)

در انتها برای اطمینان از صحت تنظیم رله می توان در حالی که موتور در حال کار است فیوز یکی از سه فاز را قطع کرد تا شبکه دو فاز شود و رله کنترل فاز عمل کند.


کنترل فاز

1) تشخیص قطع یک یا دو فاز

2) تشخیص جابجایی فازها

3) قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز

4) اعلام کاهش ولتاژ ( با نشانگر >U )

5) اعلام افزایش ولتاژ‌ ( با نشانگر

6) قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برقعملکرد رله :

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن توالی فازها نشانگر U روشن می شود در صورت صحیح نبودن توالی فازها ( روشن شدن نشانگر PH ) میتوان با عوض کردن جای دو فاز این مشکل را رفع کرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر (حوالی 10 ثانیه) با روشن شدن چراغ RLY کنتاکت 15 رله از 16 قطع و به 18وصل می شود.

در صورت بروز هر گونه اشکالی در شبکه نشانگر مربوط به آن اشکال روشن میشود ( برای مثال برای خطای دو فاز شدن و جابجایی فاز چراغ PH و برای افزایش یا کاهش ولتاژ چراغ های U روشن می شود ) و با خاموش شدن نشانگر RLY رله داخلی قطع می شود. ( اتصال 15 از 18 جدا شده و به 16 وصل میشود )تنظیمات رله :

بر روی اغلب کنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود داردکه کاربرد آنها را شرح می دهیم:

زمان عکس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود که از آن برای پوشش دادن زمان استارت وجلوگیری از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده میشود.

1- حساسیت قطع فاز : با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب کرد. ( در اکثر موارد حساسیت بین 15 تا 20 درصد مناسب است اما در موتور هایی که ولتاژ برگشت زیادی دارندمی توان از حساسیت 5 درصد استفاده کرد و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل عادی رله باشد می توان از حساسیت های 25 تا30 درصد استفاده کرد.)

در انتها برای اطمینان از صحت تنظیم رله می توان در حالی که موتور در حال کار است فیوز یکی از سه فاز را قطع کرد تا شبکه دو فاز شود و رله کنترل فاز عمل کند.


کنترل فاز

1) تشخیص قطع یک یا دو فاز

2) تشخیص جابجایی فازها

3) قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز

4) اعلام کاهش ولتاژ ( با نشانگر >U )

5) اعلام افزایش ولتاژ‌ ( با نشانگر

6) قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برقعملکرد رله :

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن توالی فازها نشانگر U روشن می شود در صورت صحیح نبودن توالی فازها ( روشن شدن نشانگر PH ) میتوان با عوض کردن جای دو فاز این مشکل را رفع کرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر (حوالی 10 ثانیه) با روشن شدن چراغ RLY کنتاکت 15 رله از 16 قطع و به 18وصل می شود.

در صورت بروز هر گونه اشکالی در شبکه نشانگر مربوط به آن اشکال روشن میشود ( برای مثال برای خطای دو فاز شدن و جابجایی فاز چراغ PH و برای افزایش یا کاهش ولتاژ چراغ های U روشن می شود ) و با خاموش شدن نشانگر RLY رله داخلی قطع می شود. ( اتصال 15 از 18 جدا شده و به 16 وصل میشود )تنظیمات رله :

بر روی اغلب کنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود داردکه کاربرد آنها را شرح می دهیم:

زمان عکس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود که از آن برای پوشش دادن زمان استارت وجلوگیری از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده میشود.

1- حساسیت قطع فاز : با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب کرد. ( در اکثر موارد حساسیت بین 15 تا 20 درصد مناسب است اما در موتور هایی که ولتاژ برگشت زیادی دارندمی توان از حساسیت 5 درصد استفاده کرد و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل عادی رله باشد می توان از حساسیت های 25 تا30 درصد استفاده کرد.)

در انتها برای اطمینان از صحت تنظیم رله می توان در حالی که موتور در حال کار است فیوز یکی از سه فاز را قطع کرد تا شبکه دو فاز شود و رله کنترل فاز عمل کند.


کنترل فاز

1) تشخیص قطع یک یا دو فاز

2) تشخیص جابجایی فازها

3) قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز

4) اعلام کاهش ولتاژ ( با نشانگر >U )

5) اعلام افزایش ولتاژ‌ ( با نشانگر

6) قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برقعملکرد رله :

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن توالی فازها نشانگر U روشن می شود در صورت صحیح نبودن توالی فازها ( روشن شدن نشانگر PH ) میتوان با عوض کردن جای دو فاز این مشکل را رفع کرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر (حوالی 10 ثانیه) با روشن شدن چراغ RLY کنتاکت 15 رله از 16 قطع و به 18وصل می شود.

در صورت بروز هر گونه اشکالی در شبکه نشانگر مربوط به آن اشکال روشن میشود ( برای مثال برای خطای دو فاز شدن و جابجایی فاز چراغ PH و برای افزایش یا کاهش ولتاژ چراغ های U روشن می شود ) و با خاموش شدن نشانگر RLY رله داخلی قطع می شود. ( اتصال 15 از 18 جدا شده و به 16 وصل میشود )تنظیمات رله :

بر روی اغلب کنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود داردکه کاربرد آنها را شرح می دهیم:

زمان عکس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود که از آن برای پوشش دادن زمان استارت وجلوگیری از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده میشود.

1- حساسیت قطع فاز : با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب کرد. ( در اکثر موارد حساسیت بین 15 تا 20 درصد مناسب است اما در موتور هایی که ولتاژ برگشت زیادی دارندمی توان از حساسیت 5 درصد استفاده کرد و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل عادی رله باشد می توان از حساسیت های 25 تا30 درصد استفاده کرد.)

در انتها برای اطمینان از صحت تنظیم رله می توان در حالی که موتور در حال کار است فیوز یکی از سه فاز را قطع کرد تا شبکه دو فاز شود و رله کنترل فاز عمل کند.


کنترل فاز

1) تشخیص قطع یک یا دو فاز

2) تشخیص جابجایی فازها

3) قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز

4) اعلام کاهش ولتاژ ( با نشانگر >U )

5) اعلام افزایش ولتاژ‌ ( با نشانگر

6) قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برقعملکرد رله :

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن توالی فازها نشانگر U روشن می شود در صورت صحیح نبودن توالی فازها ( روشن شدن نشانگر PH ) میتوان با عوض کردن جای دو فاز این مشکل را رفع کرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر (حوالی 10 ثانیه) با روشن شدن چراغ RLY کنتاکت 15 رله از 16 قطع و به 18وصل می شود.

در صورت بروز هر گونه اشکالی در شبکه نشانگر مربوط به آن اشکال روشن میشود ( برای مثال برای خطای دو فاز شدن و جابجایی فاز چراغ PH و برای افزایش یا کاهش ولتاژ چراغ های U روشن می شود ) و با خاموش شدن نشانگر RLY رله داخلی قطع می شود. ( اتصال 15 از 18 جدا شده و به 16 وصل میشود )تنظیمات رله :

بر روی اغلب کنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود داردکه کاربرد آنها را شرح می دهیم:

زمان عکس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود که از آن برای پوشش دادن زمان استارت وجلوگیری از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده میشود.

1- حساسیت قطع فاز : با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب کرد. ( در اکثر موارد حساسیت بین 15 تا 20 درصد مناسب است اما در موتور هایی که ولتاژ برگشت زیادی دارندمی توان از حساسیت 5 درصد استفاده کرد و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل عادی رله باشد می توان از حساسیت های 25 تا30 درصد استفاده کرد.)

در انتها برای اطمینان از صحت تنظیم رله می توان در حالی که موتور در حال کار است فیوز یکی از سه فاز را قطع کرد تا شبکه دو فاز شود و رله کنترل فاز عمل کند.


کنترل فاز

1) تشخیص قطع یک یا دو فاز

2) تشخیص جابجایی فازها

3) قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز

4) اعلام کاهش ولتاژ ( با نشانگر >U )

5) اعلام افزایش ولتاژ‌ ( با نشانگر

6) قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برقعملکرد رله :

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن توالی فازها نشانگر U روشن می شود در صورت صحیح نبودن توالی فازها ( روشن شدن نشانگر PH ) میتوان با عوض کردن جای دو فاز این مشکل را رفع کرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر (حوالی 10 ثانیه) با روشن شدن چراغ RLY کنتاکت 15 رله از 16 قطع و به 18وصل می شود.

در صورت بروز هر گونه اشکالی در شبکه نشانگر مربوط به آن اشکال روشن میشود ( برای مثال برای خطای دو فاز شدن و جابجایی فاز چراغ PH و برای افزایش یا کاهش ولتاژ چراغ های U روشن می شود ) و با خاموش شدن نشانگر RLY رله داخلی قطع می شود. ( اتصال 15 از 18 جدا شده و به 16 وصل میشود )تنظیمات رله :

بر روی اغلب کنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود داردکه کاربرد آنها را شرح می دهیم:

زمان عکس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود که از آن برای پوشش دادن زمان استارت وجلوگیری از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده میشود.

1- حساسیت قطع فاز : با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب کرد. ( در اکثر موارد حساسیت بین 15 تا 20 درصد مناسب است اما در موتور هایی که ولتاژ برگشت زیادی دارندمی توان از حساسیت 5 درصد استفاده کرد و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل عادی رله باشد می توان از حساسیت های 25 تا30 درصد استفاده کرد.)

در انتها برای اطمینان از صحت تنظیم رله می توان در حالی که موتور در حال کار است فیوز یکی از سه فاز را قطع کرد تا شبکه دو فاز شود و رله کنترل فاز عمل کند.http://explorer.blogfa.com/post-66.aspx

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/368داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سیستم سه فاز3Phase system

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:57 ب.ظ

در نیروگاه های برق یک ژنراتور الکتریکی توان مکانیکی را به یک دسته از جریان های الکتریکی متناوب تبدیل می کند که از هر کدام از سیم پیچ های الکترومغناطیسی یا سیم پیچ های ژنراتور تولید می شوند. جریان ها همگی توابعی سینوسی از زمان هستند و همگی دارای فرکانسی مشابه اما با زاویه های فاز متفاوت.

در كشورهای صنعتی، سه فاز روش عمومی انتقال توان سه فاز است. این سیستم در وقع نوعی از سیستم چند فاز است.
در نیروگاه های برق یك ژنراتور الكتریكی توان مكانیكی را به یك دسته از جریان های الكتریكی متناوب تبدیل می كند كه از هر كدام از سیم پیچ های الكترومغناطیسی یا سیم پیچ های ژنراتور تولید می شوند. جریان ها همگی توابعی سینوسی از زمان هستند و همگی دارای فركانسی مشابه اما با زاویه های فاز متفاوت.
در یك سیستم سه فاز، زاویه ها دارای اختلاف 120 درجه ای (كه حداكثر جداسازی ممكن بین زاویه هاست) هستند. فركانس معمولاً در اروپا 50 هرتز و در ایالات متحده 60 هرتز است )سه فاز معمولاً توسط رنگ ها نشانه گذاری شده اند، كه به طور سنتی قرمز، زرد و آبی هستند.
خروجی ولتاژ ژنراتورها از چند صد ولت تا بالای 20000 ولت تغییر می كند. این ولتاژ معمولاً توسط یك ترانسفورماتور به یك سطح ولتاژ بالاتری تبدیل می شود. علت این افزایش ولتاژ هم كاهش تلفات است. توان برابر حاصلضرب ولتاژ و جریان است، بنابراین برای یك توان داده شده اگر شما ولتاژ را افزایش دهید جریان كاهش می یابد. تلفات گرمایی در یك خط انتقال با مجذور جریان متناسب است و در نتیجه اگر شما جریان را نصف كنید، تلفات یك چهارم می شود. به همین علت برخی از خطوط انتقال در سطح ولتاژی بیش از 500،000 ولت كار می كنند.
در انتهای خط انتقال، یك پست برق یا یك ترانسفورماتور، برق را از ولتاژ زیاد خطوط انتقال به سه جریان متغیر سینوسی با ولتاژ 120 ولت (در ایالات متحده) یا 230 ولت (در اروپا) جریان متناوب (Vac) تبدیل می كند. سپس این برق از طریق چهار سیم به مدارات مصرف كننده ها در یك تابلوی فرمان اصلی، ارائه می شود. یكی از سیم ها خنثی است یا در منبع برق زمین شده است، فازها یا سه خط دیگر، برق را به نقطه مقصد یا ترانسفورماتورهای تغذیه می رسانند. با برقراری اتصال بین یك فاز و سیم خنثی، ولتاژی معادل 120 ولت متناوب (یا 230 ولت متناوب) برای مدار متصل شده فراهم می شود.
شبكه انتقال توان به گونه ای طراحی شده است كه هر فاز اندازه جریانی برابر را از خود عبور دهد، همه جریان های برگشتی از مناطق مسكونی مصرف كننده ها به نیروگاه، در جریان سیم خنثی سهیم هستند، اما سیستم سه فاز تضمین می كند كه جمع جریان های برگشتی تقریباً صفر است.
اتصال بین دو فاز ولتاژی معادل 3√ یا 73/1 برابر ولتاژ تك فاز را ایجاد می كند (208 ولت متناوب در ایالات متحده، 400 ولت متناوب در اروپا). شكل موج های دارای اختلاف فاز، با یكدیگر جمع می شوند تا یك پیك ولتاژی بالاتری را در شكل موج نهایی ایجاد كنند. چنین اتصالی را اتصال خط به خط می نامند و معمولاً با یك مدار شكن دو قطب صورت می گیرد. از این نوع اتصال بیشتر برای گرمكن ها مانند یك گرمكن قرنیزی 2 كیلو وات و 208 ولت، استفاده می كنند.
ولتاژهای استاندارد دیگر موجود در آمریكای شمالی شامل ولتاژهای 240 ولت فاز به فاز، 277/480 ولت و 347/600 ولت می شود. ولتاژ فاز به زمین (سطح ولتاژ پایین تر) دو مورد آخر عموماً تنها برای روشنایی به كار می رود. ولتاژ 600 ولت در كانادا بسیار بیشتر از آمریكا، معمول است.
در موتورهای سه فاز یا هواسازهای كارا (برای مثال اكثر بخش های York كه بالای 5/2 تن هستند، سه فاز اند) هر سه فاز برق مورد استفاده قرار می گیرد چرا كه این بهترین راه انتقال مقادیر بزرگ توان الكتریكی است. گفتنی است كه راه اندازی موتور، توان بیشتری را نیاز دارد.
برخی دستگاه هایی ساخته شده اند كه یك سه فاز مصنوعی را از یك برق تك فاز تپ ـ وسط (240 ولت متناوب در ایلات متحده، با تفكیك زاویه 180 درجه) ایجاد می كنند. این عمل با ایجاد یك "زیر فاز" سوم بین دو قطب انجام می شود كه منجر به یك تفكیك فاز 90=90-180 درجه ای می شود. بسیاری از دستگاه های سه فاز بر این اساس كار می كنند، اما با یك فركانس پایین تر.
برخی اوقات برق تك فاز تپ ـ وسط240 ولت متناوب، به غلط برق "دو فاز" خوانده می شود. باید توجه شود كه یك سیستم دو فاز سیستمی است كه در آن دو ولتاژ دارای اختلاف 90 درجه ای هستند. برای مثال، اگر یكی از ولتاژها برابر
Cos 2п) * 60t)
و دیگری
sin 2п) * 60t)
است، آنگاه شما یك سیستم دو فاز دارید كه به عنوان سیستم عمود (یكی به عنوان بخش حقیقی و دیگری به عنوان بخش موهومی در نظر گرفته می شود) نیز شناخته می شود. یك سیستم دو فاز به ازای 120 ولت متناوب خط به خنثی تقریباً ولتاژی معادل 7/169 ولت متناوب خط به خط را ایجاد می كند.
سیستم های دو فاز تنها برای توان بالا به كار می روند چرا كه آنها نیاز به سیم هایی به همان تعداد سیم ها ی ارتباطی اتصال مثلث سه فاز دارند (برای مثال یكی برای سینوس، یكی برای كسینوس و یك سیم مشترك) و نیز سیستم دو فاز مقدار انرژی یكسان را در هر یك از سه سیم توزیع نمی كند (اگر چه سینوس و كسینوس متعادل اند، اما سیم خنثی مانند دو تای دیگر نیست). گفته می شود كه یك سیستم دو فاز توان مختلط ایجاد می كند و چنین سیستم هایی در ولتاژهای پایین تر به كار می روند (برای مثال برای كاربردهای ارتباطی، یا راه انداختن موتورهای پله ای و مانند این) و عموماً در سطح توان های بالا توزیع نشده اند.
در عمل، اگر ما فازورهای یك سیستم دو فاز یا سه فاز را حول دایره واحد در صفحه مختلط رسم كنیم، دارای یك نوع از توان مختلط خواهیم بود.
یك سیستم فاز شكسته (تپ ـ وسط) 240 ولت متناوب، وقتی كه به صورت فازورها روی صفحه مختلط رسم شود، می تواند كاملاً در طول محور حقیقی وجود داشته باشد. در واقع، این كمبود قابلیت توان مختلط است كه توانایی یك سیستم تغذیه را برای تولید یك میدان دوار مغناطیسی تضعیف می كند و این میدان دوار مغناطیسی است كه موجب گردش موثر موتورها می شود. چنین برقی (فاز شكسته) برای گرمایش خوب است، اما مثلاً برای گرداندن یك هوا ساز خیلی بهتر است تا از توان مختلط استفاده كنیم.چگونه تغذیه سه فاز را امتحان كنیمیك تغذیه سه فاز الكتریكی شامل سه هادی فعال و یك زمین می شود.
اگر كه تغذیه الكتریكی یك موتور القایی سه فاز بین پارامترهای معینی نباشد، نمی تواند به درستی كار كند. این پارامترهای نوعی مانند مقابل اند: 208 یا 415 ولت بین فازها، 120 یا 240 ولت بین هر فاز و زمین، خطای ولتاژ كمتر از 12 درصد مقادیر نامی و اختلاف ولتاژ هر فاز كمتر از 5 درصد فاز دیگر.
در یك مدار موتور القایی سه فاز نوعی، یك مكان مناسب برای آزمایش در طرف خط راه انداز مستقیم موتور است.چگونه دستگاه ها ی سه فاز را امتحان كنیم


دستگاه های سه فاز نظیر پمپ ها، كمپرسورها، و ... بایستی فازهایشان به ترتیب درستی وصل شود تا از خرابی آنها جلوگیری شود. این دستگاه ها عموماً هنگامی كه به اشتباه وصل شوند جریان كمتری را می كشند و می توانند به آسانی توسط یك آمپروب (گیره روی آمپر متر) برای میزان جریانی كه از شبكه می كشند امتحان شوند.
برای مثال آزمایش یك هوا ساز كه دارای یك كمپرسور است، می توان فهمید كه اگر این وسیله به صورت غلطی به برق سه فاز متصل شود، جریان بسیار كمی را خواهد كشید و بنابراین جای هر كدام از دو سیم برق را می توان برای تغییر فازها عوض كرد.
موتورهای جیبی كوچكی وجود دارند كه از جهت چرخش آنها می توان برای تشخیص توالی فازها استفاده كرد. این موتورها گران هستند. یك جایگزین ارزا نتر استفاده از سه لامپ نئون و دیدن اینكه توالی فاز یا روشن شدن لامپ ها در چه جهتی می چرخد، است.
موضوعاتی شامل آزمایش مقاومت سیم پیچ موتور و آزمایش مقاومت خطای زمین بیان شده اند.


پریزهای الكتریكی سه فاز


برق سه فاز را می توان با استفاده از یك پریز سه فاز یا با سه تایی كردن، تغذیه كرد. اغلب پریزها، پریزهای دوتایی اند. حفره های بالایی و پایینی را می توان در صورت تمایل از هم جدا كرد و برای مثال با مدار شكن های مجزایی با یك نول مشترك تغذیه شوند. این كار را معمولاً در آشپزخانه ها انجام می دهند كه در آنها احتمالاً یك بار زیاد روی هر دو پریز اعمال می شود. در این صورت یك مدار شكن دو قطب تریپ (قطع كننده) مورد نیاز است.
ایده دو برابر كردن را می توان به سه برابر كردن گسترش داد، تا اینكه سه پریز دوگانه را بتوان با یك نول مشترك از یك منبع سه فاز تغذیه كرد. عموماً یك مدار شكن سه قطب تریپ عمومی 15 میلی آمپر برای تغذیه چنین پریزی به كار می رود. این امر بارهای سه فاز تكی را قادر می سازد تا به صورت یك توالی فازی تغذیه شوند.

مثالی از این بار یك لامپ با سه حباب است. برای داشتن عملكردی بدون چشمك زنی، سه حباب هر كدام با یك دوشاخه جدا نصب می شوند و با اختلاف فاز 120 درجه ای نسبت به هم از یك پریز سه تایی راه اندازی می شوند. بالای پریزها ، لامپ های نئون قرار داده شده تا توالی فاز را در بارهای سه تایی كه توالی صحیح فازها مورد نیاز است نشان دهد.

http://explorer.blogfa.com/post-107.aspx

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/367داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اثر هارمونیک بر خازنها

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:56 ب.ظ

نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی و الكترونیكی كارآمد در صنایع مربوط به تولید و انتقال و توضیع امروزی غیر قابل انكار است بگونه ای كه دیگر هرگز نمی توان چنین صنایعی را بدون وجود خازنهای نیرو متصور شد.از این رو شناخت كامل خازنها و عوامل تاثیر گذار برآنها و حفظ و نگهداری و نظارت دقیق بر آنها ، برای افزایش طول عمر خازن ها و كار كرد بهینه آنها امری است الزامی و اجتناب ناپذیر.

كلید واژه- خازن قدرت ، فركانس ، هارمونیك ها.
مقدمه

درسالهای اولیه هارمونیكها در صنایع چندان رایج نبودند.به خاطر مصرف كننده های خطی متعادل. مانند : موتورهای القایی سه فاز،گرم كنندها وروشن كننده های ملتهب شونده تا درجه سفیدی و ..... این بارهای خطی جریان سینوسی ای در فركانسی برابر با فركانس ولتاژ می كشند. بنابراین با این تجهیزات اداره كل سیستم نسبتا با سلامتی بیشتری همراه بود. ولی پیشرفت سریع در الكترونیك صنعتی در كاربری صنعتی سبب بوجود آمدن بارهای غیر خطی صنعتی شد. در ساده ترین حالت ، بارهای غیرخطی شكل موج بار غیر سینوسی از شكل موج ولتاژ سینوسی رسم می كنند (شكل موج جریان غیر سینوسی).

پدیدآورنده های اصلی بارهای غیر خطی درایوهای AC / DC ، نرم راه اندازها ، یكسوسازهای 6 / 12 فاز و ... می باشند. بارهای غیرخطی شكل موج جریان را تخریب می كنند. در عوض این شكل موج جریان شكل موج ولتاژ را تخریب می نماید. بنابراین سامانه به سمت تخریب شكل موج در هر دوی ولتاژ و جریان می شود. در این مقاله سعی شده است تا بزبانی هرچه ساده تر توضیحی در مورد نحوه عملكرد هارمونیك ها و راه كاری برای دوری از تاثیر گذاری آنها بر خازنها ی نیرو ارائه شود.

اساس هارمونیك ها :

اصولا هارمونیك ها آلوده سازی شكل موج را در اشكال سینوسی آنها نشان می دهند. ولی فقط در مضارب فركانس اصلی . تخریب شكل موج را می توان در فركانس های مختلف (مضارب فركانس اصلی) بعنوان یك نوسان دوره ای بوسیله آنالیز فوریه تجزیه و تحلیل كرد. در حال حاضر هارمونیكهای فرد و زوج و مرتبه 3 در اندازه های مختلف ضرایب فركانس های مختلف در سامانه های الكتریكی موجودند كه مستقیما تجهیزات سامانه الكتریكی را متاثر می سازند. در معنایی وسیعتر هارمونیكهای زوج و مرتبه 3 هریك تلاش می كنند كه دیگری را خنثی نمایند. ولی در مدت زمانی كه بار نا متعادل است این هارمونیك های زوج و مرتبه 3 منجر به اضافه بار در نول و اتلاف انرژی شدید می شوند. با تمام احوال هارمونیك های فرد اول مانند هارمونیك پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و .... عملكرد این تجهیزات الكتریكی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای فهم بهتر تاثیر هارمونیك ها ، شكل زیر تاثیر تخریب هارمونیك پنجم بر شكل موج سینوسی را نشان می دهد :نقش خازنها به عنوان المان های الکتریکی و الکترونیکی کارآمد در صنایع مربوط به تولید و انتقال و توضیع امروزی غیر قابل انکار است بگونه ای که دیگر هرگز نمی توان چنین صنایعی را بدون وجود خازنهای نیرو متصور شد.از این رو شناخت کامل خازنها و عوامل تاثیر گذار برآنها و حفظ و نگهداری و نظارت دقیق بر آنها ، برای افزایش طول عمر خازن ها و کار کرد بهینه آنها امری است الزامی و اجتناب ناپذیر...

[ برق و الكترونیك ]

اثر هارمونیك ها بر خازن ها

نویسنده : عباس صمیمی فر
E-mail: Md.samimi@Gmail.com

نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی و الكترونیكی كارآمد در صنایع مربوط به تولید و انتقال و توضیع امروزی غیر قابل انكار است بگونه ای كه دیگر هرگز نمی توان چنین صنایعی را بدون وجود خازنهای نیرو متصور شد.از این رو شناخت كامل خازنها و عوامل تاثیر گذار برآنها و حفظ و نگهداری و نظارت دقیق بر آنها ، برای افزایش طول عمر خازن ها و كار كرد بهینه آنها امری است الزامی و اجتناب ناپذیر.

كلید واژه- خازن قدرت ، فركانس ، هارمونیك ها.
مقدمه

درسالهای اولیه هارمونیكها در صنایع چندان رایج نبودند.به خاطر مصرف كننده های خطی متعادل. مانند : موتورهای القایی سه فاز،گرم كنندها وروشن كننده های ملتهب شونده تا درجه سفیدی و ..... این بارهای خطی جریان سینوسی ای در فركانسی برابر با فركانس ولتاژ می كشند. بنابراین با این تجهیزات اداره كل سیستم نسبتا با سلامتی بیشتری همراه بود. ولی پیشرفت سریع در الكترونیك صنعتی در كاربری صنعتی سبب بوجود آمدن بارهای غیر خطی صنعتی شد. در ساده ترین حالت ، بارهای غیرخطی شكل موج بار غیر سینوسی از شكل موج ولتاژ سینوسی رسم می كنند (شكل موج جریان غیر سینوسی).

پدیدآورنده های اصلی بارهای غیر خطی درایوهای AC / DC ، نرم راه اندازها ، یكسوسازهای 6 / 12 فاز و ... می باشند. بارهای غیرخطی شكل موج جریان را تخریب می كنند. در عوض این شكل موج جریان شكل موج ولتاژ را تخریب می نماید. بنابراین سامانه به سمت تخریب شكل موج در هر دوی ولتاژ و جریان می شود. در این مقاله سعی شده است تا بزبانی هرچه ساده تر توضیحی در مورد نحوه عملكرد هارمونیك ها و راه كاری برای دوری از تاثیر گذاری آنها بر خازنها ی نیرو ارائه شود.

اساس هارمونیك ها :

اصولا هارمونیك ها آلوده سازی شكل موج را در اشكال سینوسی آنها نشان می دهند. ولی فقط در مضارب فركانس اصلی . تخریب شكل موج را می توان در فركانس های مختلف (مضارب فركانس اصلی) بعنوان یك نوسان دوره ای بوسیله آنالیز فوریه تجزیه و تحلیل كرد. در حال حاضر هارمونیكهای فرد و زوج و مرتبه 3 در اندازه های مختلف ضرایب فركانس های مختلف در سامانه های الكتریكی موجودند كه مستقیما تجهیزات سامانه الكتریكی را متاثر می سازند. در معنایی وسیعتر هارمونیكهای زوج و مرتبه 3 هریك تلاش می كنند كه دیگری را خنثی نمایند. ولی در مدت زمانی كه بار نا متعادل است این هارمونیك های زوج و مرتبه 3 منجر به اضافه بار در نول و اتلاف انرژی شدید می شوند. با تمام احوال هارمونیك های فرد اول مانند هارمونیك پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و .... عملكرد این تجهیزات الكتریكی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای فهم بهتر تاثیر هارمونیك ها ، شكل زیر تاثیر تخریب هارمونیك پنجم بر شكل موج سینوسی را نشان می دهد :

هارمونیك های ولتاژ و جریان تاثیرات متفاوتی بر تجهیزات الكتریكی دارند. ولی عموما بیشتر تجهیزات الكتریكی به هارمونیكهای ولتاژ بسیار حساس اند. تجهیزات اصلی نیرو مانند موتورها، خازن ها و غیره بوسیله هارمونیكهای ولتاژ متاثر می شوند. به طور عمده هارمونیكهای جریان موجب تداخل مغناطیسی (Magnetic Interfrence) و همچنین موجب افزایش اتلاف در شبكه های توزیع می شوند. هارمونیكهای جریان وابسته به بار اند ، در حالی كه سطح هارمونیكهای ولتاژ به پایداری سامانه تغذیه و هارمونیكهای بار (هارمونیكهای جریان) بستگی دارد. عموما هارمونیك های ولتاژ از هارمونیك های جریان كمتر خواهند بود.


تشدید:

اساسا تشدید سلفی – خازنی در همه انواع بارها مشاهده می شود. ولی اگر هارمونیك ها در شبكه توضیع شایع نباشند تاثیر تشدید فرونشانده می شود.
در هر تركیب سلفی – خازنی چه در حالت سری و چه در حالت موازی ، در فركانسی خاص تشدید رخ می دهد كه این فركانس خاص فركانس تشدید نامیده می شود. فركانس تشدید فركانسی است كه در آن رآكتنس خازنی (Xc) و رآكتنس القایی (XL) برابر هستند.
برای تركیبی مثالی برای بار صنعتی كه شامل اندوكتانس بار و یا رآكتنس ترانسفورماتور كه بعنوان XL عمل می كند و رآكتنس خازن تصحیح ضریب توان كه بصورت Xc خودنمایی می كند فركانس تشدیدی برابر با LC خواهیم داشت . رآكتنس خازنی متناسب با فركانس كاهش می یابد (توجه : Xc با فركانس نسبت عكس دارد). در حای كه رآكتنس القایی متناسب با آن افزایش می یابد (توجه
: XL با فركانس نسبت مستقیم دارد).این فركانس تشدید به سبب متغیر بودن الگوی بار متغیر خواهد بود. این مساله برای ظرفیت خازنی ثابت كل برای اصلاح ضریب توان پیچیده تر است. برای درك صحیح این پدیده لازم است دو نوع وضعیت تشدید شامل حالت تشدید سری و حالت تشدید موازی مورد توجه قرار گیرند. این دو امكان در زیر توضیح داده می شوند.

تشدید سری:

یك تركیب سری رآكتنس سلفی – خازنی ، مدار تشدید سری شكل می دهد كه در شكل زیر نشان داده شده است.به خاطر تركیب سری سلف و خازن ، در فركانس تشدید امپدانس كل به پایین ترین سطح كاهش می یابد و این امپدانس در فركانس تشدید طبیعتی مقاومتی دارد. بنا براین در فركانس تشدید رآكتنس خازنی و رآكتنس سلفی (القایی) برابر هستند.این امپدانس پایین برای توان ورودی در فركانس تشدید ، افزایش توانی جریان را نتیجه می دهد.شكل داده شده زیر رفتار امپدانس خالص در وضعیت تشدید سری را نشان می دهد.


در كاربری صنعتی رآكتنس ترانسفورماتور قدرت به علاوه خازنهای اصلاح ضریب توان در سمت ولتاژ پایین به عنوان یك مدار تشدید موازی برای سمت ولتاژ بالای ترانسفورماتور عمل می كند. اگر این فركانس تشدید تركیب سلف و خازن بر فركانس هارمونیك شایع در صنعت منطبق شود ، بخاطر بستری با امپدانس پایین ارائه شده توسط خازن ها برای هارمونیك ها ، منجر به افزایش توانی جریان خازن ها خواهد شد. از این رو خازن های ولتاژ پایین در سطحی بسیار بالا اضافه بار پیدا خواهند كرد كه همچنین این عمل موجب تحمیل بار اضافی بر ترانسفورماتور می شود. این پدیده منجر به تخریب ولتاژ در شبكه ولتاژ پایین می شود.


تشدید موازی:


یك تشدید موازی تركیبی از رآكتنس خازنی و القایی است كه در شكل زیر نمایش داده شده است.
در اینجا رفتار امپدانس برعكس حالت تشدید موازی خواهد بود كه در شكل داده شده در زیر ، نشان داده شده است.در فركانس تشدید امپدانس منتجه مدار به مقداری بالا افزایش می یابد. این ، منجر به بوجود آمدن مدار تشدید موازی میان خازن های اصلاح ضریب توان و اندوكتانس بار می شود كه نتیجه آن عبور ولتاژ بسیار بالا هم اندازه امپدانس ها و جریان های گردابی بسیار بالا درون حلقه خواهد بود.


در كاربری صنعتی خازن اصلاح ضریب توان مدار تشدید موازی با اندوكتانس بار تشكیل می دهد.هارمونیك های تولید شده از سمت بار رآكتنس شبكه را افزایش می دهند. كه موجب بلوكه شدن هارمونیك های سمت تغذیه می شود.این منجر به تشدید موازی اندوكتانس بار و اندوكتانس خازنی می شود. مدار LC (سلفی – خازنی) مواز ی ، شروع به تشدید میان آنها می كند كه منجر به ولتاژ بسیار بالا و جریان گردابی بسیار بالا در درون حلقه مدار سلف – خازن (LC) می شود. نتیجه این امر آسیب به تمام سمت ولتاژ پایین سامانه الكتریكی است.
ایزوله كردن تشدید موازی از ایزولاسیون تشدید سری نسبتا پیچیده تر است.اساسا این امر بخاطر تنوع بار صنعتی از زمانی به زمان دیگر است كه موجب تغییر فركانس تشدید می شود. شكل زیر تاثیر ظرفیت خازنی ثابت و اندوكتانس متغیر را نشان می دهد.
این تغییر مداوم فركانس تشدید ممكن است موجب تطبیق فركانس تشدید بر فركانس هارمونیك شود كه ممكن است منتج به ولتاژ بالا و جریان بالا كه سبب نقص و خرابی تجهیزات الكتریكی می شوند ، گردد.بنا بر این در هر دو تشدید موازی و سری خازنهای قدرت متاثر هستند كه بكار گیری دستگاه های حفاظتی و ایمنی را برای خازنها ایجاب می نماید. این امر درك صحیح بر خازنهای قدرت را قبل از از اعمال تصحیح بخاطر تاثیر هارمونیك ها و تشدید ایجاب می نماید.

خازنهای قدرت:

خازنهای اصلاح ضریب توان نسبت به هارمونیك ها حساس اند و بیشتر عیوب خازنهای قدرت ، عیوبی با طبیعت زیر را نشان می دهند :
هارمونیك ها – هارمونیك های پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و ...
تشدید
اضافه ولتاژ
امواج كلید زنی
جریان هجومی
ولتاژ آنی بازگیری جرقه
تخلیه / بازبست ولتاژ

بسته به طراحی ساختاری اساسی ، حدود پایداری در مقابل اضافه ولتاژ ، اضافه جریان و هارمونیكها برای دور كردن خازن از خرابی بسیار مهم است.
اساسا خازن ها امواج كلید زنی تولید می كنند كه عموما به عنوان جریان هجومی و اضافه ولتاژ آنی دسته بندی می شوند.
جریان هجومی پدیده ای است كه هنگام به مدار وصل كردن خازن ها رخ می دهد. امپدانس ارائه شده توسط خازن طبیعتا بسیار كم و مقاومتی است. این امر منجر به جریان هجومی به بزرگی 50 تا 100 برابر جریان اسمی می شود كه از خازن عبور می كند ، اما چرا از خازن؟ زیرا امپدانس ترانسفورماتور در زمان روشن كردن خازن ها فقط در مقابل شار جریان مقاومت می كند.
این امر هنگامی پیچیده تر می گردد كه در تركیب موازی بانك خازنی ممكن است جریان هجومی كلید زنی به سطحی بالاتر از 200 تا 300 برابر جریان اسمی برسد. این جریان هجومی نتیجه تخلیه خازن های از پیش شارژ شده موازی با آن می باشد. در زیر این مطلب نشان داده شده است.نوعا جریان هجومی علاوه بر تخریب در شكل موج جریان سبب تخریب در شكل موج ولتاژ می شود.در هنگام خاموش كردن (از مدار خارج كردن) خازن ها ، بسته به شارژ ذخیره شده در آن ، اضافه ولتاژ ناگهانی بالاتری در زمان خاموش كردن خازن ها بوجود خواهد آمد كه ممكن است موجب پدید آمدن جرقه در پایه ها شود.
هنگامی كه خازن خاموش می شود شار الكتریكی در خود نگه می دارد و بوسیله مقاومتهای تخلیه ، تخلیه (Discharge) می شود. مدت زمان تخلیه عموما بین 30 تا 60 ثانیه می باشد. تا زمانی كه تخلیه بشكل موثری صورت نگرفته نمی توان خازنها را به مدار باز گرداند. هرگونه بازبست خازن قبل از تخلیه كامل دوباره موجب افزایش جریان هجومی می شود.

علاوه بر دستگاه های مسدود كننده هارمونیك ها كه با صحت خازن ها نسبت مستقیم دارند ، و در سر خط بعدی تشریح می شوند ، دستگاه های تحلیل برنده امواج كلید زنی مثل جریان هجومی ، اضافه ولتاژ آنی و غیره نیاز دارند كه بطور دقیق تعریف و بررسی شوند.

دستگاه های مسدود كننده هارمونیك ها:
برای كاربری سالم خازن ها لازم است كه فركانس تشدید مدار LC (سلف – خازن) كه شامل ادوكتانس بار و خازنهای اصلاح ضریب توان می شود ، به فركانسی دور از كمترین فركانس هارمونیك تغییر داده شود. برای مثال هارمونیك هایی كه در سامانه تولید می شوند و خازن های قدرت را متاثر می سازند ، هارمونیك های پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و غیره هستند. پایین ترین هارمونیكی كه بر خازن ها تاثیر می گذارد هارمونیك پنجم است كه در فركانس 250 هرتز دیده می شود. اساسا اگر خازن ها با سلف ها موازی شده باشند ، انتخاب مقدار اندوكتانس به شكل زیر است :
تركیب سری LC (سلف – خازن) در فركانسی زیر 250هرتز تشدید می كند . بنابراین در همه فركانس های هارمونیك ها تركیب سری سلف و خازن مانند یك تركیب سلفی عمل خواهد كرد و امكان تشدید برای هارمونیك پنجم یا هر هارمونیك بالاتری از بین می رود. شكل زیر نامیزان سازی (De – Tuning) خازن ها را نشان می دهد.این تركیب سلف و خازن كه در آن فركانس تشدید در فركانسی دور از فركانس هارمونیك تنظیم شده است ، مدار LC (سلف – خازن) نامیزان شده
(De-Tuned) نام دارد. ضریب نا میزان سازی نسبت رآكتنس به طرفیت خازنی است. در مدار خازنی نامیزان شده ، اساسا سلف مانند دستگاه مسدود كننده هارمونیك ها عمل می كند. برای خازن ها ضریب مناسب نامیزان سازی حدود % 7 است كه فركانس تشدید را در 189 هرتز تنظیم می كند.
اما ، نامیزان سازی % 5.67 همچنین در جایی استفاده می شود كه فركانس تشدیدی معادل 210 هرتز دارد . هر دو درجه نامیزان سازی ، مسدود كردن (بلوكه كردن) هارمونیك ها از خازن ها را تضمین می كنند. شكل زیر درجه نامیزان سازی را نمایش می دهد.
بانك های نامیزان سازی خازن:


بانك های نامیزان سازی خازن نیازمند آن هستندكه با نكات اساسی زیر مشخص شوند :
انتخاب درجه نامیزان سازی
محاسبه خازن كل خروجی مورد نیاز
محاسبه افزایش ولتاژ بوسیله سلف های سری
درجه نامیزان سازی مطلوب بر پایه هارمونیك موجود است. لازم است كه هارمونیك های سمت بار اندازه گیری شوند تا در درجه نامیزان تصمیم گیری شود.
*
خروجی خازن و سطح ولتاژ نیاز به انتخاب صحیح بر اساس درجه نامیزان سازی دارند. برای مثال برای %7 نامیزان سازی برای رسیدن به 200 كیلو ولت آمپر رآكتیو خروجی (KVAR) در 400 ولت ، نیاز به آن داریم كه خازن 240 KVAR خروجی با ولتاژ 400 ولت انتخاب نماییم. این بدلیل افزایش ولتاژ بوسیله اندوكتانس سری است. مشابها برای رسیدن به 200 KVAR خروجی در ولتاژ 440 ولت به خازن های 240 KVAR خروجی 480 ولتی نیاز است.
محاسبه افزایش ولتاژ به سبب رآكتنس سری ، بر اساس نامیزان سازی است و به روش زیر انجام می گیرد :
( درجه نامیزان سازی – 1) / (ولتاژ نرمال مجاز) = ولتاژ خازن


سامانه خازنی ایده آل:

برای تصحیح ضریب توان در بار صنعتی كنونی كه شامل هارمونیك ها و تشدید می شود ، یك سامانه اتصال خازنی اساسا باید خصوصیات زیر را دارا باشد :
ظرفیت خازنی متغیر بر اساس توان رآكتیو برای دوری از تغییر فركانس تشدید. این امر انتخاب صحیح پنل های APFC را ممكن می سازد. پنل APFC باید خصوصیات زیر را داشته باشد.
حسگرها باید به طور مداوم سطح هارمونیك های ولتاژ را نمایش دهد و خازن ها را تحت زیر سطوح بالاتر هارمونیك ها محافظت نماید.
انتخاب محدوده هارمونیك های پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و همچنین شناخت تخریب همه هارمونیك ها برای تنظیم حدود ایمن و همچنین پیش بینی تغییرات بعدی هارمونیك ها.
مونیتورینگ جریان RMS برای محافظت خازن ها تحت هر حالت تشدید.
كنترل مشخصات ، برای دوری از بكارگیری ظرفیت مازاد خازنی تحت حالت كم بار.
انتخاب خازن با عمر بالا و با تضمین مشخصات زیر :
ظرفیت اضافه بار : حداقل دو برابر جریان اسمی به طور مداوم و 350 برابر آن هنگام جریان هجومی.
قابلیت پایداری در مقابل اضافه ولتاژ :بیشتر از %10 و بالاتر از ولتاژ مجاز بصورت پیوسته.
قابلیت پایداری در مقابل هارمونیك ها : تضمین محدوده های هارمونیك های پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و همچنین برای محدوده های THD.
مدار سلفی De – Tuned برای مسدود كردن هارمونیك ها (الگوی هارمونیك بار باید قبل از تعیین درجه نامیزان سازی (De – Tuning) اندازه گیری شود).
انتخاب سطح خازن و سطح ولتاژ براساس درجه نامیزان سازی.
دستگاه های كلیدزنی با تقلیل دهنده های داخلی برای تقلیل امواج كلید زنی برای خازن های قدرت.
اساسا این خصوصیات با مطالعه متناسب هارمونیك های ولتاژ بار همراه است كه تضمین می كند كه تاثیر مخرب هارمونیك ها و تشدید از خازن ها دور شود كه بدین وسیله عمر خازن ها و كارایی كل سامانه الكتریكی را افزایش می دهد.


نتیجه گیری

علم به شرایط و خصوصیات خازن ها و عوامل موثر بر آنها از جمله هارمونیك ها نه تنها موجب افزایش امنیت و سلامتی و طول عمر آنها خواهد شد بلكه سبب كاهش هزینه های پیش بینی شده و نشده در بكار گیری انرژی الكتریكی می شود

http://explorer.blogfa.com/post-105.aspx

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/366داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طریقه کار با مِگِر Megger Test:High Voltage Test Equipment

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:53 ب.ظ

وسیله ای است برای اندازه گیری مقاومتهای بسیار بزرگ یا تست اعمال ولتاژ خیلی زیاد به کابل برای ارزیابی خراب بودن یا سالم بودن عایق کابل

وسیله ای است برای اندازه گیری مقاومتهای بسیار بزرگ ( از نظر مقدار مقاومت الکتریکی ) معمولاً 5000 مگا اهم . مانند مقاومت عایقی کابلهای قدرت و کنترل عایقی کابل در موارد اتصال زمین و غیره . مقاومتهای تا این حد زیاد در حقیقت ، مقاومت عایقی کابلها و نظایر اینها هستند .برای اندازه گیری چنین مقاومتهایی معمولاً به ولتاژ زیاد نیاز است . د ر بعضی از این نوع دستگاهها ، ولتاژ اندازه گیری به 10kv نیز می رسد ولتاژ معمول این نوع دستگاههای اندازه گیری ، بین 100 ولت تا 10 کیلو ولت است . دستگاه مگر از یک دستگاه نسبت سنج تشکیل شده است .

منبع ولتاژ مورد نیاز دستگاه معمولاً متناوب است و آن را به دو صورت ایجاد می کنند . در روش اول با استفاده از یک منبع تغذیه Dc ولتاژ Dc را به کمک اسیلاتور ( نوسان ساز ) تبدیل به Ac می کنند و آنگاه به کمک ترانسفورماتور ولتاژ متناوب خروجی اسیلاتور را به هر مقدار دلخواه افزایش داده می شود .

در روش دوم به کمک یک ژنراتور ساده که محرک آن دست است ، ولتاژ Ac تولید می شود .طرز کار با مگر :

دقیقا ً‌همانند اندازه گیری معمولی مقاومت با این تفاوت که در نوع دستی ، توسط دسته ای که در بغل مگر است آنرا چرخانده ، که بدین ترتیب ژنراتوری به گردش در می آید ، در نتیجه ولتاژ تولید می شود که آن ولتاژ توسط ترانسفورماتورهای افزاینده ، افزایش یافته و سپس توسط یکسو کننده ها به ولتاژ مستقیم (dc) تبدیل می شود و مورد استفاده قرار می گیرد .طرز تشخیص سالم بودن مگر :

دسته ای را که در بغل مگر است می چرخانیم و دو سر سیم ها را با هم اتصال می دهیم ، اگر عقربه روی صفر قرار گرفت مگر ( میگر ) سالم است . برای تست آوومتر دو سر پراپ آنرا بهم وصل می کنیم و رنج را روی اهم قرار می دهیم عقربه باید منحرف شود که در این صورت سالم است .در مورد ولتمتر و آمپر متر باید با اندازه گیری ولتاژ و آمپرهای مشخص صحت آنرا تشخیص داد .


طریقه مگر زدن روی ماشین ها :

ابتدا لازم است اطمینان کامل از قطع برق حاصل کنیم و پس از آزمایش عدم وجود ولتاژ با رعایت کامل ایمنی توسط دو نفر مقاومت عایقی دستگاهها اندازه گیری می شود .

طریقه استفاده از آمپر متر چنگکی :

این نوع اختصاص به اندازه گیری جریان متناوب در هادی دارد . بهتر است برای استفاده از این آمپر متر از وسایل ایمنی نظیر دستکش عایق استفاده کرد ، بدین ترتیب که با فشار دادن ضامن آمپر متر که معمولاً در دستشان قرار دارد دهانه آمپر متر باز می شود . کابل هادی جریان را در داخل دو فک دهانه آمپر متر قرار داده و ضامن را رها میکنیم ( در بعضی جهت قرار گیری هادی در میان فکها مهم است ) تا فکهای آمپر متر بسته شود و بدین ترتیب دو فک مانند حلقه ای دور کابل را می گیرند . حال با عبور جریان از کابل عقربه آمپر متر منحرف و جریان گذرا از کابل را نشان می دهد

http://explorer.blogfa.com/post-83.aspx
http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/365داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نیروگاه برق آبی

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:52 ب.ظ

برق‌آبی یا هیدروالکتریسیته اصطلاحی است که به انرژی الکتریکی تولیدی از نیروی آب اطلاق می‌شود. در حال حاضر هیدروالکتریسیته چیزی در حدود ۷۱۵۰۰۰ مگاوات یا ۱۹٪ (۱۶٪ در سال ۲۰۰۳) از کل انرژی الکتریکی تولیدی جهان را پوشش می‌دهد. نیروی برق‌آبی همچنین ۶۳٪ از انرژی الکتریکی تولیدی از منابع تجدیدپذیر را نیز شامل می‌شود.درصد استفاده از نیروی برق‌آبی در کشورهای مختلف جهان.

تولید انرژی الکتریکی

نوشتار اصلی: تولید انرژی الکتریکی

بیشتر نیروگاه‌های برق-آبی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پتانسیل آب پشت یک سد تامین می‌کنند. در این حالت انرژی تولیدی از آب به حجم آب پشت سد و اختلاف ارتفاع بین منبع و محل خروج آب سد وابسته‌است. به این اختلاف ارتفاع، ارتفاع فشاری می‌گویند و آن را با H (مخفف Head) نمایش می‌دهند. در واقع میزان انرژی پتانسیل آب با ارتفاع فشاری آن متناسب است. برای افزایش فاصله یا ارتفاع فشاری، آب معمولاً برای رسیدن به توربین آبی فاصله زیادی را در یک لوله بزرگ (penstock) طی می‌کند.برشی از یک سد و یک نیروگاه آبی.نیروگاه آب تلمبه‌ای، نوعی دیگر از نیروگاه آبی است. وظیفه یک نیروگاه آب تلمبه‌ای پشتیبانی شبکه الکتریکی در ساعات اوج مصرف (ساعات پیک) است. این نیروگاه تنها آب را در ساعات مختلف بین دو سطح جابجا می‌کند. در ساعاتی که تقاضای برای انرژی الکتریکی پایین است با پمپ کردن آب به یک منبع مرتفع انرژی الکتریکی را به انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل می‌کند. در زمان اوج مصرف آب دوباره از مخزن به سمت پایین جاری می‌شود و با چرخاندن توربین آبی موجب تولید برق و رفع نیاز شبکه می‌گردد. این نیروگاه‌ها با ایجاد تعادل در ساعات مختلف موجب بهبود ضریب بار شبکه و کاهش هزینه‌های تولید انرژی الکتریکی می‌شوند.


از دیگر انواع نیروگاه‌های آبی می‌توان به نیروگاه‌های جزر و مدی اشاره کرد. همانطور که از نام این نیروگاه‌های مشخص است این نیروگاه‌ها نیروی مورد نیاز خود را از اختلاف ارتفاع آب در بین شبانه روز تامین می‌کنند. منابع در این دسته از نیروگاه‌ها نسبت به بقیه کاملاً قابل پیشبینی هستند. این نیروگاه‌ها همچنین می‌توانند در مواقع اوج مصرف به عنوان پشتیبان شبکه عمل کنند.


برخی نیروگاه‌های آبی که تعداد آنها زیاد هم نیست از انرژی جنبشی آب جاری استفاده می‌کنند. در این دسته از نیروگاه‌ها نیازی به احداث سد نیست توربین این نیروگاه‌ها شبیه یک چرخ آبی عمل می‌کند. این نوع استفاده از انرژی شاخه نسبتاً جدیدی از علم جنبش مایعات است.


در معادلهP توان خروجی در واحد وات، h ارتفاع فشاری در واحد متر، r میزان آب خارج شده در واحد مترمربع در ثانیه و K ضریب تبدیل در ۷۵۰۰ وات است (با پیش شرط راندمان ۷۶٪ ،شتاب ثقل ۹٫۸۱ متر بر مجذور ثانیه و آب تازه با چگالی ۱۰۰۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع. البته در توربین‌های بزرگ و پیشرفته راندمان معمولاً بالاتر این مقدار است و در توربین‌ها فرسوده این راندمان کمتر است).


میزان تولید انرژی الکتریکی در یک نیروگاه آبی به شدت به میزان آب موجود وابسته‌است و در فصول مختلف میزان تولید می‌تواند به نسبت ۱۰ به ۱ متفاوت باشد.
سد

نوشتار اصلی: سد

سد دیواری محکم از سنگ وسیمان و یا ساروج است که به منظور مهار کردن آب در عرض دره یا میان دو کوه ایجاد می‌شود. برعکس خاکریزها که برای جلوگیری از ورود آب رودخانه یا دریا به مناطق اطراف ساخته می‌شوند در سدها هدف از مهار کردن آب استفاده از آن است.منبع آب پشت یک سد در لوگزامبورگ.سدها از نظر مشخصه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند این مشخصه‌ها معمولاً شامل:


طول سد: از نظر طول سدهای با طول بیش از ۱۵ متر را سدهای بزرگ و سدهای با طول بیش از ۱۵۰ متر را سدهای بسیار بزرگ می‌نامند.

هدف از احداث سد: اهداف ساخت یک سد می‌توانند متفاوت باشند به طوری که بسیاری از سدها بیشتر از یک هدف را دنبال می‌کنند این اهداف می‌توانند شامل آبیاری یا تامین آب مناطق شهری یا زمین‌های کشاوزی، تولید انرژی الکتریکی، ایجاد فضای تفریحی، کنترل سیل و... باشند.

ساختار سد: از نظر ساختار، با توجه به مصالح مصرف شده یا تکنولوژی ساخت سدها باهم متفاوت هستند. سدها از نظر مصالح مصرف شده می‌توانند چوبی، خاکی یا بتنی باشند.

ملاحظات اقتصادی

بیشترین مزیت استفاده از نیروگاه‌ها آبی عدم نیاز به استفاده از سوخت‌ها و در نتیجه حذف هزینه‌های مربوط به تامین سوخت است. درواقع هزینه انرژی الکتریکی تولیدی در یک نیروگاه آبی تقریباً از تغییرات قیمت سوخت‌های فسیلی نظیر نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ مصون است. همچنین عمر متوسط نیروگاه‌های آبی در مقایسه با نیروگاه‌های گرمایی بیشتر است، به طوری که عمر برخی از نیروگاه‌های آبی که هم‌اکنون در حال استفاده هستند به ۵۰ تا ۱۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. هزینه کار این نیروگاه‌ها در حالی که به صورت خودکار کار کنند کم است و بجز در موارد اضطراری به پرسنل زیادی در نیروگاه نیاز نخواهد بود.


در موقعیت‌هایی که استفاده از سد چندین هدف را پوشش می‌دهد، ساخت یک نیروگاه آبی هزینه نسبتاً کمی را به هزینه‌های ساخت سد اضافه می‌کند. ایجاد یک نیروگاه هیمچنین می‌تواند هزینه‌های مربوط به ساخت سد را جبران کند. برای مثال درآمد ناشی از فروش انرژی الکتریکی در سد «Three Gorges» که بزرگ‌ترین سد جهان است با فروش انرژی الکتریکی تولیدی در سد در طول ۵ تا ۷ سال جبران شده‌است.
انتشار گازهای گلخانه‌ای

در صورتی که سوختی در نیروگاه سوخته نشود، دی اکسید کربن (که یک گاز کلخانه‌ای است) نیز در نیروگاه تولید نخواهد شد. البته در مراحل احداث نیروگاه مقدار ناچیزی گاز دی‌اکسید کربن تولید می‌شود که در مقابل میزان دی‌اکسید کربن تولیدی در نیروگاه‌های گرمایی که از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی گرمایی استفاده می‌کنند بسیار ناچیزاست. البته در این نیروگاه‌ها بر اثر اجتماع آب پشت سد گازهایی متساعد می‌شود که در پایین به آنها اشاره شده‌است.[ فعالیت‌های وابسته

آب ذخیره شده در پشت یک سد در واقع می‌تواند بخشی از امکانات مربوط به ورزش‌های آبی باشد و به این ترتیب می‌تواند به جاذبه‌ای برای گردشگران تبدیل شود. در برخی از کشورها از این آب برای پرورش موجودات آبزی مانند ماهی‌ها استفاده می‌شود به این ترتیب که در برخی سدها محیط‌های خاصی برای پرورش موجودات آبزی اختصاص یافته که همیشه از نظر داشتن آب پشتیبانی می‌شوند.
معایب


آسیب به محیط زیست

پروژه‌های احداث سد معمولاً با تغییرات زیادی در اکوسیستم منطقه احداث سد همراه هستند. برای مثال تحقیقات نشان می‌دهد که سدهای ساخته شده در کرانه‌های اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام در آمریکای شمالی از میزان ماهی‌های قزل‌آلای رودخانه‌ها به شدت کاسته‌است و این به دلیل جلوگیری سد از رسیدن ماهی‌ها به بالای رودخانه برای تخم‌گذاری است و این درحالی است که برای عبور این ماهی‌ها به بالای رودخانه محل‌های خاصی در سد در نظرگرفته شده‌است. همچنین ماهی‌های کوچک در طول مهاجرت از رودخانه به دریا در بین توربین‌ها آسیب می‌بینند که برای رفع این عیب نیز در قسمتی از سال ماهی‌ها را با قایق‌های کوچک به پایین رودخانه می‌برند. با تمام فعالیت‌هایی که برای ایجاد محیط مناسب برای ماهی‌ها انجام می‌شود بازهم با ساخت سد از میزان ماهی‌ها کاسته می‌شود. در کشورهایی مانند ایالات متحده بستن مسیر مهاجرت ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزری به وسیله سد ممنوع است و حتماً باید برای عبور آنها تمهیداتی اندیشیده شود. به این ترتیب در برخی موارد سدها می‌توانند واقعاً برای ماهی‌ها آسیب رسان باشند که نمونه‌ای از آنها سد مارموت (Marmot Dam) در ایالات متحده‌است که عملیات حذف آن در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۷ به پایان رسید. پس از تخریب این سد رودخانه برای اولین بار پس از۱۰۰ سال جریان آزاد خود را آغاز کرد. عملیات حذف این سد بزرگ‌ترین عملیات حذف سد در ایالات متحده بود.


ایجاد سدها معمولاً باعث به وجود آمدن تغییراتی در قسمت‌های پایینی رودخانه می‌شوند. آب خروجی از توربین‌ها معمولاً حامل مقدار کمتری از رسوبات است و این خود باعث پاک شدن بستر رودخانه و از بین رفتن حاشیه‌های رودخانه می‌شود. به دلیل اینکه توربین‌ها معمولاً به نوبت کار می‌کنند نوساناتی در جریان آب خروجی ایجاد می‌شود که شدت فرسایش بستر رودخانه را افزایش می‌دهد. همچنین ظرفیت اکسیژن حل شده در آب به دلیل کار توربین‌ها کاهش می‌یابد چراکه آب خروجی توربین‌ها معمولاً گرمتر از آب ورودی آنهاست که این خود می‌تواند جان برخی گونه‌های حساس را به خطر بیاندازد. برخی دیگر از سدها برای افزایش ارتفاع فشار مسیر رودخانه را منحرف کرده و باعث عبور آب از مناطق پر شیب‌تر می‌شوند و به این ترتیب مسیر قبلی رودخانه را خشک می‌کنند. برای مثال در رودخانه‌های تپاکو (Tekapo) و پوکاکی (Pukaki) از این روش استفاده شده‌است که نه تنها موجب به خطر افتادن برخی گونه‌های موجودات آبزی شده بلکه پرندگان مهاجر منطقه را نیز به شدت در خطر قرار داده‌است.


سدهای بسیار بسیار بزرگ مانند سد اسوان (در مصر) و سد سه‌دره (در چین) تغییرات زیادی را در بالا و پایین رودخانه به وجود می‌آورند.
انتشار گازهای گلخانه‌ای

آب جمع شده در پشت سد در مناطق گرمسیری می‌تواند مقدار قابل توجهی از گاز متان و گاز دی‌اکسیدکربن را تولید کند. این گازها در اثر پوسیدگی قسمت‌های مختلف گیاهان و زباله‌هایی به وجود می‌آیند که از بالای رودخانه آمده‌اند و به وسیله باکتری‌های ناهوازی تجزیه می‌شوند. بیشتر گاز تولیدی در اثر پوسیدگی را گاز متان تشکیل می‌دهد که از نظر آثار گلخانه‌ای از دی‌اکسیدکربن خطرناک‌تر است. براساس گزارش کمیسیون جهانی سدها، در سدهایی که منبع آنها نسبت به برق تولیدی آنها کوچک است (کمتر از ۱۰۰ وات به ازای هر مترمربع از آب) و درخت‌های اطراف مسیر رودخانه پاکسازی نشده‌اند، میزان گاز گلخانه‌ای تولیدی از یک نیروگاه گرمایی با سوخت نفت بیشتر است.
جابجایی جمعیت

از دیگر معایب ساخت سدها، جابجایی جمعیت ساکن در مناطق زیر آب رفته توسط آب پشت سد است. این مناطق ممکن است شامل مناطقی باشد که از نظر فرهنگی یا اعتقادی دارای ارزش بالایی هستند و بدین ترتیب دلبستگی زیادی بین مردم ساکن با منطقه و آن منطقه خاص وجود دارد و به این ترتیب با بالا آمدن آب این مکان‌های تاریخی یا فرهنگی از بین خواهند رفت. از جمله سدهایی که در مراحل ساخت با این قبیل مشکلات روبه‌رو شدند می‌توان به سد سه‌دره یا سد کلاید اشاره کرد.
شکست سد

شکسته شدن سدها گرچه به ندرت اتفاق می‌افتد اما خطری جدی و خطرناک است. برای نمونه می‌توان به شکسته شدن سد بانکیاو (Banqiao) در جنوب چین اشاره کرد که موجب کشته شدن ۱۷۱۰۰۰ تن و بی‌خانمان شدن حدود نیم میلیون نفر شد. همچنین سدها می‌توانند هدف خوبی برای دشمن در طول جنگ یا اقدامات خرابکارانه تروریست‌ها باشند. سدهای کوچک در این حملات کمتر آسیب رسان هستند.


انتخاب محلی نامناسب برای احداث سد می‌تواند به فاجعه منجر شود، برای مثال می‌توان به سد واجنت (Vajont) در ایتالیا اشاره کرد که در سال ۱۹۶۳ موجب مرگ حدوداً ۲۰۰۰ نفر شد.

سد کارون ۳.نیوری برق‌آبی با ایجاد انرژی الکتریکی بدون سوزاندن سوخت‌ها از ایجاد آلوده‌کننده‌های متصاعد شده از سوختن سوخت‌های فسیلی مانند دی‌اکسید گوگرد، اسید نیتریک، منواکسید کربن، گرد غبار و سرب (موجود در زغال سنگ) جلوگیری می‌کند. همچنین هیدروالکتریسیته با از بین بردن ضرورت استفاده از سوخت‌هایی مانند زغال سنگ به طور غیرمستقیم خطرات ناشی از استخراج زغال سنگ را کاهش می‌دهد.


در مقایسه با نیروگاه هسته‌ای این نیروگاه‌ها زباله هسته‌ای تولید نمی‌کنند. همچنین خطرات مربوط به تماس با اورانیوم در معادن یا نشت مواد هسته‌ای را نیز ندارند و برعکس اورانیوم در این دسته از نیروگاه‌ها از انرژی‌های تجدید پذیری استفاده می‌شود.


در مقایسه با مولدهای بادی، منابع انرژی در نیروگاه‌های آبی خیلی قابل پیش‌بینی‌تر هستند. همچنین این نیروگاه‌ها می‌توانند ضریب بار شبکه را بهبود دهند و در زمان نیاز شروع به تولید انرژی الکتریکی کرده و به این ترتیب موجب تعدیل شبکه در طول ساعات پیک شوند.


برعکس نیروگاه‌های گرمایی در نیروگاه‌های آبی زمان زیادی صرف مطالعات مربوط به سد می‌شود. معمولاً برای انجام دقیق محاسبات، داده‌های حدود ۵۰ سال از رفتارهای رودخانه برای انتخاب بهترین مکان احداث سد و روش ساخت آن لازم است. برعکس نیروگاه‌هایی که از سوخت‌ها برای تامین انرژی استفاده می‌کنند، مکان‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌های آبی محدود هستند. همچنین بیشتر نیروگاه‌های آبی از مراکز تجمع جمعیت دور هستند و باید برای انتقال آنها نیز هزینه‌ای صرف کرد. از دیگر ضعف‌های این نیروگاه وابستگی شدید به میزان آب ورودی است و از آنجایکه میزان آب پشت سد به بارش‌ها وابسته‌است و در صورتیکه که میزان بارش برف و باران کاهش یابد میزان تولید انرژی الکتریکی نیز کاهش می‌یابد.


در ویکی‌انبار منابعی در رابطه با

نیروی برق‌آبی

موجود است.معنای واژهٔ «نیروی برق‌آبی» را


در ویکی‌واژه ببینید.
جدول میزان تولید هیدروالکتریسیته در کشورهای مختلف جهان و میزان ضریب بار کشور تولید سالیانه هیدروالکتریسیته(TWh) ظرفیت ثابت(GW) ضریب بار

جمهوری خلق چین ۴۱۶٫۷ ۱۲۸٫۵۷ ۰٫۳۷

کانادا ۳۵۰٫۳ ۸۸٫۹۷۴ ۰٫۵۹

برزیل ۳۴۹٫۹ ۶۹٫۰۸ ۰٫۵۶

ایالات متحده ۲۹۱٫۲ ۷۹٫۵۱۱ ۰٫۴۲

روسیه ۱۵۷٫۱ ۴۵٫۰ ۰٫۴۲

نروژ ۱۱۹٫۸ ۲۷٫۵۲۸ ۰٫۴۹

هند ۱۱۲٫۴ ۳۳٫۶۰ ۰٫۴۳

ژاپن ۹۵٫۰ ۲۷٫۲۲۹ ۰٫۳۷

سوئد ۶۱٫۸ - -

فرانسه ۶۱٫۵ ۲۵٫۳۳۵ ۰٫۲۵

http://explorer.blogfa.com/post-114.aspx

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/364داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آشنایی با سیستمهای تـلویزیونی یا دوربین مـداربسته (closed circuit TV)(cctv

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:52 ب.ظ

امروزه در مراكز صنعتی و اداری جهت نظارت بر محیط فیزیكی و نظارت بركار كاركنان یا كـارگران در جـهت كنترل و مدیـریت بهـتر و كارآمـد‌تر بـه وفـور از سیستمهای تـلویزیونی مـداربسته (closed circuit TV)(cctv) استفاده می‌شود.این سیستمها به عنوان سیستمهای كنترل تصویری نیز نامیده می‌شوند.

گاهی نیز از این سیستمها با مخفف CCVE (تجهیزات ویدئویی مدار بسته) یاد می‌شود. در محلهایی مانند بانكها ـ ادارات ـ دانشگاهها ـ كارخانجات ـ فروشگاههای بزرگ ـ فروشگاههای فروش اجناس گرانقیمت مانند طلافروشیها ـ در سوپرماركتهای بزرگ و در كنترل ترافیك خیابانها و چهارراه‌ها این سیستمها را میتوان نصب و مورد استفاده قرار داد. استفاده از این سیستمها در منازل مسكونی رواج چندانی نیافته است ولی با پا به عرصه گذاشتن سیستمهای تصویری كه قادرند حركت را در محدودة تحت نظارت سیستم تشخیص و اعلام خطر نمایند یا توسط سنسورهای خاصی تحریك شده و شروع به ضبط فیلم از محل بنمایند انتظار می‌رود كه استفاده از این سیستمها در منازل مسكونی نیز گسترش بیاید. به اینگونه سیستمها هم اكنون اصطلاح دزدگیر تصویری اطلاق می‌شود.


اصول كار سیستمهای CCTV به این صورت است كه ابتدا تصاویر توسط دوربینهای مدار بسته دریافت شده و برای نمایش و پخش به مانیتور یا تلویزیون انتقال داده می‌شود. همچنین برای ضبط و یا تغییر نحوه نمایش روی مانیتور و پخش همزمان تصاویر دوربینها روی مانیتور و كنترل از راه دور دوربینها نیز تجهیزات و امكاناتی وجود دارد. چون تصاویر دریافت شده از این سیستمها برای بینندگان محدودی می‌باشد لذا به آنها تلویزیون مدار بسته می‌گویند بر خلاف تلویزیون عمومی (Broadcast TV) كه جهت پخش تصاویر برای عموم می‌باشد. با توجه به تنظیماتی كه روی دوربینها و سایر تجهیزات میتوان انجام داد این سیستمها در شرایط جوی متفاوت و در روز و شب نیز كارآیی خوبی دارند.

برای كنترل ورود و خروج افراد به یك محل و برای كنترل مكانهای وسیع توسط چندین دوربین و نمایش همزمان تصویر آنها و نظارت سمعی و بصری از فواصل بسیار دور از طریق شبكه تلفن بدون نیاز به حضور فیزیكی كنترل كننده در محل و در دستگاههایی كه كنترل بصری آنها توسط انسان مقدور نبوده یا خطر آفرین می‌باشد نیز میتوان از این سیستمها استفاده كرد. لذا استفاده از سیستمهای CCTV روز به روز در حال رشد است و با توجه به تكنولوژی ساخت تجهیزات آن كه مبتنی بر صنعت الكترونیك و كامپیوتر می‌باشد ساخت و تولید تجهیزات این سیستمها دائماً در حال تكامل و پیشرفت است و ما در این مختصر سعی نموده‌ایم تا اصول كلی و امكانات عمومی این سیستمها را به همراه برخی از موارد نمونه از مشخصات و امكانات تجهیزات برای اطلاع و آشنایی خوانندگان عزیز ارائه نماییم. عموماً در سیستمهای CCTV تجهیزات زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

1ـ دوربین (camera)
2ـ كاور دوربین (camera Housing)
3ـ پایه دوربین BASE)یا( Bracket
4ـ نمایش دهنده تصویر monitor) یا TV)
5ـ انتخاب كننده (switcher)
6ـ كواد (Quad)
7ـ تركیب كننده (Multiplexer)
8ـ ضبط كننده (Recorder)
9ـ كنترل كننده (controller)
10ـ كارتهای تصویر (capture card)
11ـ تقویت كننده رادیویی (Booster)
12ـ نظم دهنده ویدیویی (Video Router)

قسمتی از اصطلاحات متداولی كه ممكن است در مورد سیستم های CCTV و در مشخصات ذكر شده برای تجهیزات با آن ها برخورد كنید در زیرتوضیح داده شده است :
A/D:مبدل آنالوگ به دیجیتال یا همان ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR )
ALPHANUMERIC : وسیله قرار دادن نوشته روی تصویر كه در DVR ومولتی پلكسر كار برد دارد .
BACK – FOCUS : تنظیم مكان لنز در رابطه با سنسور CCD در دوربین
B.W(WIDTH (BAND: پهنای باند فركانس كه برای سیگنال ویدئویی معمولی 5 مگا هرتز است .
BETAMAX :فرمت ضبط ویدئویی شركت SONYو رقیب VHS
CCD APERTURE : سطحی از CCD كه به نور حساس است.
CCIR :انجمن رادیویی بین المللی برای استاندارد تلویزیونی اروپا
CDS : ( CORROLATED DOUBLE SAMPLING ) : تكنیكی در ایجاد تركیب رنگ در بعضی از دوربین های CCD
CFA ( COLOR FILTER ARRAY ) : فیلترهای نوری كه در دوربین CCD برای تولید تركیب رنگ سیگنال ویدئویی استفاده می گردد .
CIE : انجمن بین المللی نور كه واحد های نوری را تعریف و ارائه می كند .
CHROMINANCE : به اطلاعات رنگ سیگنال ویدئویی گفته می شود .
CONTRAST: یكی از تنظیمات كیفیت تصویر . اختلاف بین روشن ترین و تاریك ترین نقطه تصویر
D/A : مبدل سیگنال دیجیتالی به آنالوگ .
DARK CURRENT : نشت سیگنال از CCD در نبود نور كه ایجاد نویز (dark noise) می كند .
DMA ( DIGITAL MICRO MIRROR DEVICE یك تكنولوژی جدید ساخت سنسور ویدئویی كه از تعداد زیادی آینه مینیاتوری روی چیپ استفاده می شود.
DUPLEX:سیستم ارتباطی كه اطلاعات را در دو جهت رفت و برگشت مبادله می كند. در سیستمهای CCTV معمولاً به امكان ضبط و پخش با هم به صورت مولتی پلكس گفته می شود.
D.S.P : مدار الكترونیكی پردازنده سیگنال دیجیتالی
DV-MINI: یك فرمت ضبط صدا و تصویر جدید كه اكثراً در هندی كم استفاده می شود .
D-VHS : استاندارد جدید ارائه شده توسط JVC برای ضبط سیگنال دیجیتالی روی VHS
EBU : اتحادیه پخش برنامه های اروپایی
EIA : انجمن صنعتی الكترونیك
FCC : كمسیون ارتباطات فدرال آمریكا
FIELD : تعداد نصف خطوط فریم را گویند در سیستم CCIR/PAL تعداد فیلدها 50 عدد در ثانیه و درسیستم EIA /NTSC تعداد فیلدها 60 عدد در ثانیه است .
FRAME STORE : وسیله الكترونیكی شماره گذاری و ذخیره فریم های تصویر .
FRAME SWITHER : نام دیگر مولتی پلكسر ساده است .
FRAME TRANSFER : یكی از سه اصل یا روش انتقال شارژ از چیپ CCD می باشد دو روش دیگر عبارتند از FRAME-INTERLINE , INTERLINE
FRAME : در سیستم CCIR/PAL ازتركیب 625 خط ودر سیستم EIA /NTSC از تركیب 525 خط یك فریم ساخته می شود سیستم پال 25 فریم بر ثانیه و سیستم NTSC 30 فریم بر ثانیه دارد .
GAMMA : این مشخصه برای تصحیح اختلاف بین پاسخ خطی دوربین و پاسخ غیر خطی مانیتور تعریف می شود . مثلاً مقدار نمایی گاما برای مونیتور تك رنگ 2/2 است لذا دوربین باید روی 2.2/1یعنی 45/0 تنظیم شود .
HAD : یك نوع سنسور CCD است كه طرح لایه ای دارد و سطح نویز درآن بسیار پایین است .
HDDTV : استاندارد آینده پخش برنامه های تلویزیونی با رزلوشن بالا ( 2000× 1000 پیكسل )
HUM : نویز روی فركانس اصلی را گویند .
HYPER-HAD : تكامل یافته چیپ CCD HAD
ILLUMINATION : به مقدار روشنایی تصویر اشاره دارد . حداقل روشنایی لازم برای دوربین های معمولی چند دهم لوكس و برای دوربین های دید شب چند صدم لوكس می باشد .
I/0 : خروجی
I/P : ورودی
IEC : انجمن بین المللی برق
INSERTER : وسیله ای برای گذاشتن متن روی تصویر .
INTERFERENCE : تداخل ناشی از میدان الكتریكی یا الكترومغناطیسی سایر وسایل روی سیگنال
IP : درجه حفاظت بدنه یك وسیله را در برابر عوامل خارجی به صورت عدد بیان می كند .
IR : نور مادون قرمز
ISDN : شبكه تلفن جدید با سرعت انتقال داده 64 كیلو بایت بر ثانیه
ITU : اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور
JPEG : فرمت عكس
LINE-LOCKED : در سیستم های CCTV به چند وسیله گفته می شود كه با فركانس منبع تغذیه مشترك ( 50یا 60 هرتز) تغذیه می شوند و از نظر فركانس فیلد قفل شذه اند .
LUMINANCE : اطلاعات سیگنال ویدئویی در مورد روشنایی تصویر را گویند .
MOD : حداقل فاصله شی از لنز را گویند كه برای لنز های زوم حدود یك متر و برای لنزهای فیكس خیلی كمتر است . ( به طول فاصله كانونی لنز بستگی دارد )
MOIRE PATERN : نویز در تصویر حاصل از CCD در فركانس های بالا
NBS : اداره ملی استاندارد در آمریكا
ND FILTER : یك نوع فیلتر نوری كه مقدار نور را بدون بر هم زدن تعادل رنگ تقلیل می دهد .
NIT : یكی از واحد های نوری
NTSC : استاندارد رنگی در آمریكا، كانادا ، ژاپن و چند كشور دیگر .
OIP : خروجی
OBJECTIVE : جلویی ترین قسمت لنز
OCULAR : نزدیكترین قسمت لنز به CCD
PAL : سیستم تلویزیون رنگی اروپا
PHOT : واحد نوری معادل ده هزار لوكس
POTS یا PSTN : یكی از سیستم های تلفن
PRINCIPEL POINT : مركز عدسی
PTZ SITE DRIVER : یك قسمت از سویچر ماتریسی كد سیگنال هایی كد دار كنترلی مربوط به كنترولر و DVR یا مولتی پلكسر را در یافت می كند.
RETMA : نام دیگر EIA
سیگنال RF : سیگنال رادیویی كه به طیف تا 300 گیگا هرتز تعلق دارد .
RS-232 : یك فرمت ارتباط دیجیتالی كه فقط نیاز به دو سیم دارد .
RS-485: شكل پیشرفته تر ارتباط دیجیتالی كه می تواند تا 32 دریافت كننده را در مقصد پوشش دهد.
S/N RATIO : نسبت سیگنال به نویز كه بر حسب DB بیان می شود .
SCOTOPIC VISION : سطح نور زیر2-10 لوكس كه برای چشم قابل دیدن نیست .
SIMPLEX : درcctv به یكی از دو روش مولتی پلكسی اشاره دارد كه اطلاعات فقط در یك جهت قابل انتقال است (بر خلاف DUPLEX) مثلاً فقط امكان ضبط یا پخش در یك زمان باشد .
SMEAR : خطوط عمودی به صورت نویز در محل های بسیار روشن تصویر حاصل از CCD
SMPTE : انجمن مهندسین تلویزیون و تصاویر متحرك
SPLIT SCREEN : به صفحه نمایش چند تكه شده می گویند
S-VHS : یك فرمت ضبط ویدئویی است كه رزولوشن افقی 400 خط دارد .
TBC : سنكرون كردن سیگنال های مختلف بر اساس زمان
TDG : ایجادكننده تاریخ و زمان روی تصویر
TELEMETRY : سیستم كنترل از راه دور اطلاعات دیجیتالی كد دار
TERMINATION : اتصال انتهای كابل را به یك كانكتور می گویند .
VDA : یك آمپلی فایر سیگنال تصویری با یك ورودی وچند خروجی
VHS : ( VIDEO HOME SYSTEM ) سیستم ویدئویی خانگی
VIDEO MATRIX SWITCHER : وسیله ای برای انتخاب بیش از یك دوربــین ، VCR یا چاپگر ویدئویی و امثال آن كه قدرتمندتر از سویچرهای معمولی است .
VITS: سیگنال تست با شكل خاص كه در سیستم پال در خطوط نامرئی 17و18و33و331 جا زده می شود.
VMD ( VIDEO MOTION DETECTOR ) : سیستمی كه در برابر تغییر نور یا جابه جایی و حركت سیگنال آلارم ایجاد می كند .
VS : سنكرونیزاسیون عمودی ( در مقابل آن HS سنكرونیزوسیون افقی )
W-VHS: استاندارد جدید ضبط ویدئویی ارائه شده توسط JVC

Y/C : یك فرمت ویدئویی كه اطلاعات روشنایی تصویر و رنگ تصویر جداگانه فرستاده می شود . این فرمت در S-VHS وجود دارد .

http://explorer.blogfa.com/post-80.aspx

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/363داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سیستم خودکار کنترل و قرائت کنتور برق از راه دور پویا AMR:Automatic Meter Reading

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:51 ب.ظ

مدیریت مصرف برق

سیستم خودکار کنترل و قرائت کنتور برق از راه دور پویا AMR

قرائت کنتور و ثبت مصرف برق مشتریان به روشهای متداول کاری است وقت گیر، خسته کننده و توام با خطا که از دغدغه های اصلی هر شرکت توزیع برق به حساب می آید.Automatic Meter Reading) AMR) یا قرائت خودکار کنتور راه کاری است برای حل این معضل. دریک سیستم AMR ایده آل تمامی کنتورهای برق یک شهر از یک مرکز واز راه دور بطور خودکار قرائت می شود و صورتحساب مشتریان نیز بدون خطا وبطور خودکار تولید می گردد. مضاف بر آن، جریان برق مشتریان بدحساب هم از راه دور قطع و وصل می گردد.
چه چیزی بیش از این یک شرکت توزیع برق را به وجد می آورد که بتواند در تمامی ساعات شبانه روز، مصرف برق یکایک مشترکین خود را از راه دور و از یک مرکز از مسیری مطمئن، سریع، گسترده، از پیش نصب وراه اندازی شده و همواره در دسترس قرائت نماید. تکنیک Power Line Carrier) PLC) یا انتقال اطلاعات از طریق جریان برق این امکان را فراهم آورده است.
سیستم AMR ابدائی شرکت پویا از تمامی ویژگیهای پیش گفته برخوردار است. این سیستم با استفاده از شبکه برق شهری اطلاعات کنتور های برق مشترکین را بطور اتوماتیک واز راه دور در زمانهای دلخواه قرائت می کند، صورتحساب بدون خطا تولید می کند و برق مشترکین بد حساب را قطع و وصل می کند. از مزایای سیستم پویا
می توان مواردزیر را برشمرد:

• استفاده از شبکه برق شهری جهت انتقال اطلاعات مصرف مشترکین
• کاهش هزینه و سرعت قرائت کنتور با توجه به دردسترس بودن شبکه سیم کشی برق شهری
• از بین بردن خطای قرائت
• قرائت در تمامی ساعات شبانه روز
• امکان اعمال چند تعرفه بر اساس میزان مصرف مشترک در ساعات مختلف
• امکان قطع و وصل برق مشترکین از راه دور
• امکان قطع و وصل برق مشترکین از راه دور
• امکان پیش فروش برق
• امکان کنترل و بهینه سازی منحنی مصرف
• امکان متعادل سازی بار فازها

سیستم و تجهیزاتی که پویا به این منظور طراحی و تولید نموده است عبارتند از:

MIU (Meter Interface Unit )- 2

MIU پایین ترین لایه ارتباطی شبکه AMR پویا را تشکیل می دهد و از آن به منظور برقراری ارتباط کنتور هریک از مشترکین با سایر بخشهای سیستم AMR پویا استفاده می شود. این ارتباط با رعایت استانداردهای رایج اروپایی و امریکایی و به روش( PLC (Power Line Carrier برقرار می گردد.MIU در مدل های External و Internal طراحی شده و امکان اتصال به انواع کنتور برق تک فاز و 3 فاز کنتورهای دیجیتال (الکترونیکی) را دارد. وظایف اصلی MIU عبارتند از:
1- ارتباط با کنتور و ثبت و ذخیره اطلاعات مصرف: MIU پالس های مربوط به مصرف را از خروجی کنتورهای دیجیتال دریافت نموده و پس از شمارش، آنها را در حافظه غیرفرار خود ثبت می نماید. به منظور حفاظت از اطلاعات ذخیره شده در موقع قطع برق، MIU همواره یک نسخه پشتیبان(Backup ) از این اطلاعات را درخود نگهداری می نماید.
2- اجرای فرامین ارسال شده از لایه های بالاتر شبکه AMR :MIU همواره آماده دریافت فرامین از لایه های بالاتر شبکه AMR یا ستاد مرکز می باشد تا در صورت دریافت فرامین، اطلاعات ذخیره شده را به آنها ارسال نماید.
از ویژگیهای بارز MIU ، برخورداری از منبع تغذیه ایزوله مستقل از کنتور است. ویژگی دیگر آن، امکان برخورداری از سیستم نمونه برداری از خروجی کنتور می باشد که برای اطلاع از حضور یا عدم حضور برق در خروجی کنتور(کنترل سوءاستفاده از برق) به کار می رود.


LDCU (Local Data Collector Unit )- 2
LDCU در مجاورت پست های V220 / KV20 که پست های کم جمعیت محسوب می شوند نصب می شود و به منظور مدیریت مصرف کنتورهای تحت پوشش اینگونه پست ها مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر تا 15 عدد MIU (کنتور) را می توان به طور همزمان و به روش PLC به یک LDCU متصل نمود.
LDCU دارای تقویم و ساعت داخلی است و می تواند مقدار مصرف هر MIU را در دوره های زمانی مشخص اندازه گیری نموده و سپس این اطلاعات را در حافظه غیرفرار خود ثبت نماید. LDCU قادر به حفاظت از اطلاعات ذخیره شده در موقع قطع برق می باشد.از طرفی، هر LDCU موجود در شبکه AMR پویا را می توان به روش PLC به سایر LDCU های موجود در شبکه و نیز به DCU متصل نمود. داده های ذخیره شده در LDCU در حافظه LDCU نگهداری می شوند و در صورت درخواست از سوی DCU یا لایه های بالاتر شبکه به آنها منتقل می شوند.
LDCU را می توان توسط DCU به طور اتوماتیک تنظیم کرد. همچنین امکان ارتقای نرم افزار داخلی آن از طریق پورت پارالل وجود دارد. LDCU قابلیت اعمال تعرفه های مختلف بر مصرف برق هر کنتور تحت پوشش را نیز دارد.DCU (Data Collector Unit ) - 3

DCU، مدیریت میانی شبکه AMR پویا را به عهده دارد و واسط برقراری ارتباط میان ستاد مرکز، LDCU ها و MIU های موجود در شبکه می باشد. ارتباط DCU با ستاد مرکز از طریق خطوط تلفن یا کابل RS232 و با اجزای لایه های پایین تر شبکه AMR پویا از طریق PLC برقرار می¬گردد. از پورت RS232 دستگاه می توان برای عیب یابی، مانیتورینگ، بارگذاری فرامین، ارتقای نرم افزار درونی و انجام تنظیمات دستگاه نیز استفاده نمود. اگر چه انجام کلیه عملیات مذکور بر روی DCU ، از راه دور (ستاد مرکز)و از طریق خطوط تلفن نیز امکانپذیر می باشد.DCU ، همواره آماده دریافت فرامین از ستاد مرکز است و با ارسال درخواست اطلاعات به LDCU ها یا MIU های تحت پوشش، اطلاعات ذخیره شده در آنها را دریافت نموده ودر حافظه خود ذخیره می نماید.DCU قادر به برقراری ارتباط با 64 عدد LDCU می باشد.
C/R (Coupler/Repeater ) - 4

C/R علاوه بر آنکه مسئول متصل کردن دو شبکه الکتریکی ولتاژ پایین مجزا از هم می باشد، وظایف زیر را نیز عهده دار است:
1- Coupling : عبارت است از انتقال الکتریکی داده ها بین دو خط مختلف به روش PLC
Repeating -2 : عبارت است از تقویت سیگنال داده ها در شبکه برای جبران افت سیگنال در فواصل طولانی
C/R همواره بعنوان Coupler عمل می کند و در مواقع لزوم به عنوان یک Repeater فعالیت خود را به انجام می رساند.
C/R دارای دو مدل مختلف می باشد:
1- MIU Type : به منظور ایجاد ارتباط میان MIU های تحت پوشش چند پست مجزا استفاده می شود. با این نوع C/R ، امکان استفاده از یک DCU برای مدیریت مصرف مشترکین تحت پوشش چند پست مختلف وجود خواهد داشت.
2- LDCU Type : به منظور ایجاد ارتباط میان LDCU های تحت پوشش یک DCU استفاده می شود.

5 - R/F PLC Bridge
این دستگاه قادر به برقراری ارتباط بیسیم میان پست هایی است که ارتباط کابلی با یکدیگرندارند.به عبارت دیگر، از این دستگاه درمواقعی استفاده می شود که هیچگونه ارتباط PLC میان DCU و LDCU وجود نداشته باشد.در اینصورت R/F PLC Bridge ، امکان ارتباط بیسیم را با استفاده از RF فراهم می سازد.این دستگاه دارای 2 کانال ارتباطی PLC و RF مجزا ازهم می باشدوسیگنال هاواطلاعات PLC دریافتی را به صورت سیگنال های رادیویی ارسال می کند.عکس این عمل نیز توسط دستگاه انجام می شود بطوریکه اطلاعات دریافتی RF رابصورت PLC روی شبکه Power Line تزریق می نماید.

6- نرم افزار مدیریت شبکه :

این نرم افزاربرروی HOST ستاد مرکز نصب می شود ومدیریت شبکه AMR پویا را در بالاترین سطح برعهده دارد.نرم افزار مذکور کلیه فعالیتهای سیستم را به انجام رسانده ومطابق نیازهای اطلاعاتی وعملیاتی کارفرما ، قابل پیکربندی می باشد.نرم افزار مدیریت شبکه AMR پویا ضمن کنترل شبکه و جمع آوری ونگهداری اطلاعات ، قادر است گزارشهای مختلفی از میزان ونحوه مصرف مشترکین در ساعات مختلف شبانه روز ازجمله ساعات اوج مصرف وسایر مقاطع زمانی که کارفرما تعریف می نماید نیز تهیه و ارائه نماید.نرم افزار مذکور بوسیله مودم با DCU ارتباط برقرارمی کند ودستورات لازم را از طریق DCU به MIU ها ارسال یا اطلاعات مصرف را از MIU ها دریافت می نماید.

http://explorer.blogfa.com/post-94.aspx

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/362
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقایسه خطوط انتقال هوایی و زمینی

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:50 ب.ظ

یکی از با اهمیت ترین صنایع در جهان امروز صنعت برق است که تمامی صنایع دیگر بدون شک به آن وابسته هستند .شبکه های توزیع و خطوط انتقال برق به مانند شاهرگ های این صنعت حیاتی میباشند که به دو گروه زمینی و هوایی تقسیم می شوند ، متاسفانه در کشور ما تا کنون تحلیلی علمی ، فنی ، اقتصادی و مقایسه همه جانبه ای درباره این دو نوع خطوط انتقال انرژی الکتریکی انجام نگرفته و همین امر موجب اعمال زیان های فراوانی به سرمایه ملی شده است ۰ در این مقاله به بررسی خطوط انتقال هوایی،زمینی و معایب و مزایای آنها خواهیم پرداخت :

خطوط انتقال هوایی :

این خطوط که بیش از ۹۷ درصد خطوط انتقال کشور را شامل می شوند از جنس آلومینیوم یا آلیاژی از آلومینیوم می باشند . علت استفاده از این فلزسبک و ارزان بودنش نسبت به هادی هایی چون مس است ، البته به علت قابلیت هدایت الکتریکی کمتر آلومینیوم ضخامت آنها را با قرار دادن رشته های موازی همجنس و گاه فولادی در مرکز آن بالا می برند تا از هدایت الکتریکی بیشتری برخوردار گردد . خطوط انتقال هوایی به سهولت قابل نصب و انشعابگیری هستند و به همین جهت دارای هزینه راه اندازی اندکی می باشند . هم چنین دسترسی به این خطوط برای تعمیر و ایجاد تغییرات در آن بسیار ساده می باشد . این نوع خطوط به علت استفاده از سازه های سیمانی و دیگر سازه های ناخوشایند از لحاظ زیبایی برای مناطق شهری مناسب نیستند . نیز خطراتی چون طوفان ها و رعدوبرق ها همواره برای این خطوط وجود دارند و کلا خطوط هوایی دارای خاموشی بسیار بیشتری به نسبت خطوط زمینی هستند . هم چنین این خطوط از ایمنی کمی به علت لخت بودن سیم ها در اکثر آنها برخوردارند و حفظ نکردن حریم این خطوط به علل مختلف یا برخورد پرندگان با آنها همواره مشکلاتی چون برق گرفتگی یا آتش سوزی را به دنبال داشته است . از نقطه نظر علمی این خطوط دارای راکتانس بالایی بوده و مناسب برای چگالی های بار کم می باشند .

خطوط انتقال زمینی :

اولین خطوط انتقال برق(که در نیروگاه پرل استریت نیویورک به کار گرفته شدند) خطوط زمینی بودند ، اما کم کم جای خود را به خطوط هوایی دادند .راه اندازی خطوط زمینی انتقال برق به علت هزینه های فراوان حفاری و ایجاد کانال های زمینی و زیر زمینی بسیار گران تر از راه اندازی خطوط هوایی است و گرفتن انشعاب از این خطوط مستلزم وجود ایستگاه های توزیع ، جعبه های انشعاب و تابلو های برق می باشد . نیزعیب یابی این خطوط به علت در دسترس نبودن احتیاج به وسائل مخصوص و گران قیمتی دارد که هزینه های آن را افزایش می دهد . در عوض در خطوط زمینی به ندرت اشکالی به وجود می آید و خاموشی آن به مراتب از خطوط هوایی کمتر است . این خطوط به زیبایی محیط آسیب نمی زنند و چون در دسترس نمی باشند دارای خطرات بسیار کمتری نسبت به خطوط هوایی خواهند بود و چون حریمی برای آنها تعریف نمی شود در اماکن کم عرض و مسکونی بسیار مفید می باشند . از نظر علمی این خطوط دارای راکتانس سری پایین و مناسب برای چگالی های بار زیاد هستند .

نتیجه آن که خطوط انتقال هوایی به سبب هزینه ها ، درنظر گرفتن راکتانس بالا ، مناسب بودن با چگالی بار کم و آسیب به زیبایی محیط اطراف بایستی در مناطق کم جمعیت ، دور افتاده و بین شهری و خطوط انتقال زمینی به سبب راکتانس پایین ، مناسب بودن برای چگالی های بالای بار ، زیبایی و دیگر مزیت های ذکر شده در مناطق پر ازدحام و شهری به کار گرفته شوند . به نظر می رسد در سال های آتی به علت ازدیاد و تراکم جمعیت ، رشد خطوط انتقال زمینی بسیار بالاتر از رشد خطوط هوایی باشد .با توجه به این مسئله جا دارد مسئولان از هم اکنون راهکارهایی برای دستیابی به فناوری های نوین این صنعت در جهت استفاده اقتصادی تر در خطوط داخلی و نیز صادرات این نوع محصولات اتخاذ کنند ..

http://explorer.blogfa.com/post-97.aspx
http://powercontrol.mihanblog.com/post/author/231706داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گزارش ٤ انجمن بین المللی در مورد آثار سوء امواج الكترومغناطیس

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:49 ب.ظ

گزارش ٤ انجمن بین المللی در مورد آثار سوء امواج الكترومغناطیس
فناوری اطلاعات

طاهره ساعدی
ایران موسسه ای برای سنجش امواج الكترومغناطیس آنتن هایBTS ندارد
ایران برخلاف بسیاری از كشورها فاقد موسسه ای برای سنجش میزان انرژی ساطع شده از آنتن های BTS است. مهندس مسعود فاتح محقق مركز پژوهش های مجلس و مدیر پروژه بررسی آثار سوء امواج الكترومغناطیسی این مركز با اعلام این مطلب می گوید: در كشورما، اپراتورهای تلفن همراه هم مجری وهم ناظر نصب آنتن های BTS هستند درحالی كه یك مجری نمی تواند ناظر باشد. به گفته مهندس فاتح، میزان امواج ساطع شده از بعضی آنتن های BTS در مناطق پرجمعیت شهر بیشتر از حد استاندارد بین المللی است كه باعث ایجاد عوارض و آثار سوء می شود در همین رابطه دكتر ناصری مدیركل امور زیربنایی وزارت ICT نیز از تلفن همراه به عنوان مضرترین دستگاه ارتباطی یاد می كند و می گوید: باوجود گذشت یك سال از تدوین استانداردهای لازم برای سنجش میزان تشعشعات و كیفیت تلفن های همراه در كار گروهی در وزارتICT و ارسال آن به موسسه استاندارد، هنوز این موسسه در زمینه تدوین و ابلاغ استاندارد ملی تلفن همراه بر این اساس اقدامی نكرده است.
این مسئله با وجود میلیون ها گوشی تلفن همراه قاچاق و فاقد استاندارد در كشور می تواند باعث تشدید عوارض ناشی از تشعشعات تلفن همراه برای مشتركان شود. به گفته پژوهشگران و متخصصان فرآیند نظارت و سنجش میزان تشعشعات ساطع شده از آنتن های BTS و تلفن های همراه باید از سوی دولت موردتوجه قرار گیرد تا عوارض سوء این امواج برسلامت انسان به حداقل ممكن برسد.
مهندس فاتح می گوید: محققان تأكید می كنند كه قرار گرفتن در معرض تشعشعات امواج، آثار نامطلوبی بر سلامت انسان دارد كه میزان و شدت آن به طول موج و میزان قرار گرفتن در برابر این تشعشعات وابسته است.
شواهد علمی نشان می دهد در مراحل اولیه خواب افرادی كه بیش از دیگران در معرض امواج الكترومغناطیسی قرار دارند، معمولا فعالیت های مغزی بیشتری مشاهده می شود؛ به عبارت دیگر آن ها احساس آشفتگی و بی قراری می كنند. بنابراین زمانی كه در دنیای مدرن از لوازم الكترونیكی و تلفن های همراه استفاده می كنیم، باید در نظر داشته باشیم كه هم زمان در معرض آثار منفی امواج الكترومغناطیسی به میزان گسترده قرار داریم. به گفته مهندس فاتح، امواج الكترومغناطیس مختص تلفن های همراه نیست بلكه لوازم برقی مانند مایكروویو، سشوار، سیستم های بی سیم، موتور خودرو، سیستم های فشارقوی و رایانه و انواع لوازم برقی كه در اطراف ما وجود دارد، امواجی از خود ساطع می كند كه برای انسان مضر است. تأثیرات منفی حاصل از این امواج، بستگی به نوع و طول موج آن ها دارد.
به گفته این پژوهشگر، با افزایش كاربرد امواج الكترومغناطیس در زندگی امروز، دانشمندان از سال ١٩٤٠ به فكر تحقیق در مورد خطرات احتمالی این امواج افتادند و تحقیقات گسترده ای را در مورد آثار سوء آن بر بدن انجام داده اند.
موسسه های گوناگون استانداردهای متعددی برای سطح مضر بودن امواج تعیین كردند كه به تدریج پس از كشف این مهم كه این امواج حتی در مقیاس های پایین نیز برای بدن مضر است، استاندارد آستانه مضر بودن امواج را كاهش دادند، در واقع استانداردهای اولیه سطح بیشتری از جذب امواج الكترومغناطیسی را برای بدن مجاز می دانست.
مركز پژوهش های مجلس با جمع آوری گزارش های مختلف به این نتیجه رسید كه گوشی تلفن همراه بیشترین آسیب را نسبت به دیگر دستگاه ها به بدن می رساند.
دبیر انجمن دانش آموختگان مخابرات ضمن اشاره به این مسئله می گوید: از آن جا كه گوشی های تلفن همراه در فاصله نزدیك تری به بدن قرار می گیرد و از طرف دیگر عموم مردم نیز علاقه بیشتری به استفاده از این دستگاه دارند، بنابراین امواج ساطع شده از آن هم تأثیرات بیشتری بر بدن می گذارد.
وی می افزاید: گزارش های علمی بروز عوارضی همچون كم شدن حافظه بلندمدت و كوتاه مدت، سردرد، افزایش فشارخون، ایجاد اختلال در عملكرد قلب و كلیه ها و تأثیر نامطلوب آن بر باروری را در این زمینه تایید كرده است. تأثیرات منفی گوشی تلفن همراه بر كودكان خیلی بیشتر است.
مهندس فاتح می گوید: زمانی كه یك دستگاه تلفن همراه فاصله بیشتری با آنتن BTS دارد امواج الكترومغناطیسی ساطع شده آن خیلی بیشتر و قوی تر است، چون برای در ارتباط بودن و در تماس بودن با آنتن، انرژی بیشتری ساطع می كند.
حتی زمانی كه كاربر از تلفن استفاده نمی كند، گوشی در حال ارسال و دریافت امواج به نزدیك ترین آنتن است. بنابراین زمانی كه فاصله گوشی با آنتن BTS كمتر است برای ارتباط با آنتن، انرژی كمتری نیز از گوشی ساطع می شود و طبیعی است كه ضرر كمتری هم در پی خواهد داشت.
به همین دلیل زمانی كه فردی مسافرت می كند یا به مسافت هایی كه در فاصله دورتری از یك آنتن قرار دارد، می رود، شارژ تلفن همراه وی زودتر تمام می شود.
رئیس سازمان اطلاع رسانی تحلیلگران مخابرات تأكید می كند: برای كاهش ضررهای ناشی از امواج تلفن همراه تا حد امكان بهتر است آن را روی تلفن ثابت دایورت كنیم. توصیه بعدی استفاده از هندزفری دارای سیم است؛ چون هندزفری بی سیم از طریق امواج با تلفن همراه در تماس است، بنابراین از خود انرژی ساطع می كند و قرار دادن گوشی هندزفری بی سیم در گوش نیز ضرر بیشتری خواهد داشت.
همچنین آنتن های BTS نیز باید توسط شركت ارتباطات سیار، در مكان های مناسب نصب شود تا ارتباط گوشی با شبكه به راحتی برقرار شود.
مهندس فاتح می گوید: براساس نتایج پژوهش هایی كه در انگلستان و اسپانیا در زمینه بررسی آثار آنتن های BTS انجام شده است، در ٩٧ درصد كسانی كه بیشتر از حد معمول از تلفن همراه استفاده می كنند، آثار سوء و عوارضی همچون افزایش استرس، سردرد، خستگی، دلهره، اختلال در عملكرد حافظه، مشكل در تمركز، بی اشتهایی و حتی عوارض پوستی مشاهده شده است؛ بهتر است گوشی در سمت قلب یا كمر قرار نگیرد و درون كیفی و با فاصله از بدن گذاشته شود تا آثار سوء آن تا حد امكان كاهش پیدا كند.
باتوجه به این كه شبكه تلفن همراه مبتنی بر انتشار امواج رادیویی و ایجاد و توسعه آن است، استفاده از آنتن های فرستنده و گیرنده امواج تلفن همراه با نام BTS نیز با حساسیت دنبال می شود.
محقق مركز پژوهش های مجلس با اشاره به این مسئله می گوید: بررسی گزارش های علمی منتشر شده از سوی متخصصان حوزه مخابرات و پزشكی مانند موسسه مهندسان برق و الكترونیك، موسسه استانداردهای ملی آمریكا، كمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه، انجمن ملی اندازه گیری و حفاظت در برابر تشعشعات رادیویی نشان می دهد كه طبق استانداردهای اعلام شده در سال ١٩٩٩، در آن دسته از آنتن های BTS كه در باند فركانسی هزار و ٨٠٠ مگاهرتز كار می كند، حداقل انرژی رادیویی كه قرار گرفتن در معرض تشعشع آن برای سلامتی مضر نمی باشد، ٢/١ میلی وات بر سانتی مترمربع است؛ این میزان برای شبكه هایی كه در باند فركانسی ٩٠٠ مگاهرتز كار می كند، ٥٧/٠ میلی وات بر سانتی مترمربع می باشد كه اگر این استانداردها در كشور مورد توجه اپراتورهای مختلف قرار بگیرد می توانیم ادعا كنیم كه ضرر امواج این آنتن ها به حداقل خود و حتی كمتر می رسد. ولی متأسفانه شاهد هستیم كه دربسیاری از نقاط پرجمعیت برای تحت پوشش قرار دادن مشتركان اضافه شده به شبكه، اقدام به افزایش توان آنتن می كنند كه این افزایش توان اگرچه موجب می شود محدوده بیشتری تحت پوشش قرار گیرد ولی میزان انرژی ساطع شده از آن خیلی بیشتر از حد استاندارد می شود. بنابراین باید گروهی به فعالیت بپردازند و میزان انرژی ساطع شده از آنتن های BTS و استاندارد بودن میزان امواج ساطع شده از آن ها را آزمایش كنند كه متأسفانه در حال حاضر چنین موسسه ای وجود ندارد.
مهندس فاتح اظهار می دارد: نحوه ارسال امواج از طریق BTSها در كشور ما معمولا به گونه ای است كه سیگنال BTS در فاصله ٥٠ تا ٢٠٠ متر از BTS به زمین می رسد.
دكتر شهلا چایچیان، متخصص زنان و زایمان نیز معتقد است: زنان باردار نباید بیشتر از ٧ یا ٨ ساعت از تلفن همراه استفاده كنند چون امواج گوشی می تواند بر سلامت جنین تأثیر بگذارد.به گزارش ITIran، اكثر متخصصان مغز و اعصاب معتقدند كه هر چقدر هم میزان تشعشعات آنتن های BTS اندك باشد، اما به مرور و به طور دائم در معرض این امواج قرارگرفتن می تواند تاثیرات بسیار منفی بر سلامت انسان بگذارد. همین مسئله نیز باعث شده است كه در بسیاری از كشورها، مردم از نصب دكل BTS در نزدیكی محل سكونت خود جلوگیری كنند.
به عنوان نمونه در سال ٢٠٠٤، جمعی متشكل از ٥٠٠ دانشمند آلمانی طی نامه ای به نخست وزیر معترض شدند كه چرا اجازه نصب آنتن های BTS به تعداد زیاد در نزدیكی خانه های مسكونی داده می شود با وجود آن كه سرطان زا بودن این امواج از سوی بسیاری از محققان تایید شده است. همین مسئله سبب شده است كه در آلمان منازلی كه در نزدیكی دكل های BTS قرار دارد، حدود ٢٥درصد افت قیمت داشته باشد.
بنا به همین دلایل است كه در بسیاری از كشورهای پیشرفته كار اپراتورها از مرحله بعد از نصب BTS آغاز می شود و شركت هایی برای مكان یابی و نصب BTS وجود دارند كه به اپراتورهای تلفن همراه این خدمات را ارائه می دهند، خدماتی كه در آن سعی می شود عوارض تشعشعات این آنتن ها در مناطق مسكونی به حداقل برسد.
دكتر صادق زاده رئیس كمیته مخابرات مجلس می گوید: خود آنتن های BTS چون براساس استانداردهای جهانی ITU توسط چند شركت خارجی ساخته و به ایران وارد می شود، خطر زیادی ندارد اما نصب آن باید براساس استانداردهای مشخص شده بین المللی باشد.
به گفته دكتر صادق زاده، میزان تشعشع با مدت زمان رابطه مستقیم و با مجذور فاصله رابطه معكوس دارد. بنابراین اگر زمان مكالمه، گوشی تلفن همراه رابه گوش بچسبانیم، امواج الكترومغناطیسی ساطع شده از گوشی در سلول های آبدار بدن مانند چشم و گوش ایجاد حرارت اضافی می كند و این حرارت اضافی در افراد مختلف می تواند مشكلات متفاوتی را به وجود آورد. بنابراین باتوجه به میزان حساسیت فرد، این عارضه ممكن است به صورت سردرد، گوش درد، احساس خستگی، كوفتگی، بی خوابی و یا كم خوابی و كم اشتهایی بروز كند. بنابراین در مكالمه با تلفن همراه به ویژه مكالمه طولانی بهتر است از هندزفری دارای سیم استفاده كرد.
رئیس كمیته ارتباطات مجلس می گوید: برای این كه امواج آنتن های BTS برای افراد ساكن در منازل یا ادارات نزدیك به آنتن ضرری نداشته باشد، باید فاصله تا آنتن و استانداردهای مربوط به آن رعایت شود.
دكتر ناصری، مدیركل زیربنایی شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، می گوید: در دنیا استانداردهای خاصی برای كیفیت و میزان تشعشع تلفن های همراه تدوین شده است كه براساس آن، تلفن های همراه را از نظر میزان تشعشعات مورد سنجش قرار می دهد ولی متأسفانه هنوز در ایران چنین استانداردی تدوین نشده است.
به گفته دكتر ناصری، استاندارد مربوطه باید حد مجاز تشعشع را برای انسان مشخص كند تا گوشی های فاقد این استاندارد از دور خارج شود؛ این استانداردها همچنین كیفیت خود دستگاه را نیز دربرمی گیرد.
دكتر ناصری كه ریاست كار گروه تدوین استاندارد گوشی تلفن همراه را برعهده داشته است، می افزاید: در این كار گروه، مشخصات و میزان تشعشع استاندارد هر گوشی مشخص شد تا به عنوان استاندارد ملی شناخته شود و برای تایید نهایی به موسسه استاندارد ارسال شد؛ ولی پس از گذشت بیش از یك سال هنوز چیزی به نام استاندارد ملی تدوین نشده است درحالی كه تدوین چنین استانداردی برای سنجش انواع گوشی ها از لحاظ میزان تشعشعات از سوی دولت ضروری است، ضمن این كه چنین اقدامی باعث اطمینان خاطر مشتركان می شود. هم اكنون به دلیل نبود نظارت، گوشی های فاقد كیفیت و غیراستاندارد كه به طور قاچاقی وارد كشور می شود، در سطح وسیع در اختیار مردم قرار می گیرد.

مدیركل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ICT می گوید: براساس قانون در كشور ما برای تدوین استاندارد حتما باید از منابع فارسی و داخلی استفاده شود درحالی كه برای تهیه استاندارد تلفن همراه از نظر تشعشع و كیفیت به این بررسی های مجدد نیازی نیست؛ چون همه این مطالعات پیشتر در كشورهای پیشرفته انجام شده است.

http://www.reporter.ir/archives/86/11/005408.php


این مطلبم در یک وبلاگ دیگه خوندم جالبه


امواج مایکروویو و فر مایکروویو در حال کشتن مردم است ! بی اطلا‌عی مردم از مضرات‌ اشعه‌ها

امواج مایکروویو و فر مایکروویو در حال کشتن مردم است ! بی اطلا‌عی مردم از مضرات‌ اشعه‌ها

MICROWAVE COOKING is Killing People!امواج مایکروویو چیست؟

این امواج مانند نور مرئی از جنس امواج الکترو مغناطیسی هستند که فرکانس بسیار بالا و طول موج بسیار کمی دارند تمام امواج رادیویی ، مادون قرمز ، نور مرئی ، موبایل ، رادیو ، ماهواره ... از جنس امواج الکترو مغناطیسی هستند و فرق آنها در فرکانس و توان تشعشع آنهاست.

امواج مایکروویو در مسیر حرکت خود یا پس از برخورد با ماده انعکاس پیدا می کنند یا عبور می کنند و با جذب ماده می شوند. این امواج اگر به سطح فلزات برخورد کنند، منعکس خواهند شد، از شیشه و پلاستیک عبور می کنند و موادی که حاوی آب هستند مانند غذاها و بدن انسان انرژی این امواج را جذب می کنند.

مایکروفر چگونه کار میکند؟

در مایکروفر یک وسیله بنام مگنترون Magnetron وجود دارد که این امواج را تولید میکند این امواج با فرکانس 2450 مگاهرتز ایجاد می شود و در فضای مایکرو فر پخش می شود و توسط دیوار فلزی آن منعکس شده و روی ماده غذایی متمرکز می شود . مولکول های آب درون غذا دارای دو قطب مثبت و منفی هستند و زمانی که در معرض امواج ماکروویو قرار می گیرند، با همان فرکانس امواج شروع به نوسان می کنند و مرتباً جهت قطب مثبت و منفی آنها جابه جا می شود. مولکول ها حدود میلیون ها بار در ثانیه نوسان می کنند و در حین حرکت به مولکول های اطراف شان برخورد می کنند. درنتیجه به علت اصطکاک دمای ماده غذایی به سرعت بالا می رود.

بسیاری از محقق ها معتقدند که امواج ماکروویو آن قدر انرژی دارند که بتوانند ساختار مولکول های غذا را تخریب کرده و موجب سرطان شوند.وقتی که امواج مایکروویو به مولکول های مواد غذایی برخورد می کنند باعث پاره شدن و تغییر ساختار آنها شده و ماهیت آنان را تغییر میدهد و سپس شما این مولکول هایی را که مثلا دیگر مولکول پروتئین نیستند را می خورید و بدن شما یک مولکول ناشناخته را دریافت کرده و بعدا تبدیل به بافتهای سرطانی در قسمتهای مختلف بدن می شود.

در ضمن خود امواج مایکروویو مانند امواج موبایل ، آنتنهای موبایل هم در صورت قرار گرفتن شمادر طولانی مدت باعث پاره شدن رشته های " دی ان ای" DNA بدن شما می شود و فرزندان ناقص الخلقه و .... ایجاد خواهد شد...

از آنجایی که بدن انسان نیز حاوی آب است، می تواند امواج ماکروویو را جذب کند. قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم امواج ماکروویو می تواند موجب سوختگی های عمیق بافتی و آب مروارید شود. البته تمام اجاق های نشتی امواج دارند و این بسیار خطرناک است. اما اگر دستگاه ماکروفر شما قدیمی باشد، یا قفل آن خراب باشد یا ضربه دیده باشد، ممکن است در آن به خوبی بسته نشود و در حین روشن بودن دستگاه، اشعه های ماکروویو به بیرون نشت کنند که در اینصورت کار شما تمام است!

آیا از خود پرسیده اید چرا انواع سرطان ها بتازگی و بشدت افزایش پیدا کرده است؟

بیش از 90% از خانه‌هاى آمریكایى میكروویو را دارند و براى آماده‌سازى غذا از آن استفاده می كنند. براى اینكه میكروویو خیلى مناسب كار آنها را راحت كرده است. البته مردم فكر می كنند چون دولت جلوی مایكروفر را نمی گیرد پس خوب است! مثل سیگار چون دولت آن را تولید می كند و جلوی آن را نمی گیرد پس حتما خوب است !

مرگ یک بیمار با تزریق خون مایکروویو شده

در سال 1991 در ایالت اکلاهما در خانم Norma Levitt پس لز تزریق خونی که با دستگاه مایکروفر گر شده بود تا به بیمار تزریق شود مرد. خیلی ساده این اتفاق افتاد امواج مایکروویو باعث تغییر ماهیت مولکول ها و گلوبول های خونی شده بودند!

در مورد شیر هم همین اتفاق خواهد افتاد در صورتی که شما شیر خود رابا مایکروویو گرم می کنید بدانید که نوشیدنی سمی می خورید که کم کم جان شما را خواهد گرفت .7 دلیل برای اینکه دستگاه مایکروویو خود را به سطل آشغال بیندازید.

1- استفاده از غذاهای مایکروویو شده باعث کاهش حافظه و لطمه به مغز می شود.

2- بدن انسان نمی تواند مولکول های پاره شده در جریان مایکروویو را در متابولیسم بدن شرکت دهد .

3- تولید هرمورن های مردانه و زنانه دچار اختلال می شود.

4- اثر خوردن غذاهای مایکروویو شده در بدن ماندگار است.

5- مواد غذایی و معدنی بشکل سالم و طبیعی به بدن نمی رسند.

6- غذاهای مایکروویو شده باعث ایجاد انواع سرطان ها می شوند.

7- غذاهای مایکروویو شده باعث کاهش و اختلال سیستم دفاعی بدن می شوند.


برای مطالعه منابع انگلیسی می توانید اطلاعات بسیار زیادی در اینترنت پبدا کنید.این سوال رو دیدم كه خیلی ها پرسیده بودند در جستوجوهای اینترنتی خودشون: فرق مایكروفر با مایكروویو چیست؟

جواب: مایكرو فر خانگی دستگاهی است كه با امواج مایكروویو كار میكند. یعنی مایکروفر همان مایکرو ویو هست.

http://coastaway.blogspot.com/2009/01/blog-post_28.html
http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/360داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT:Information and communication technologies

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:46 ب.ظ

رشته فناوری اطلاعات و ارتباط از سال 1386 در دانشگاه های ایران شروع به تدریس شده است از جمله این دانشگاهها می توان به موسسه آموزش عالی روزبه اشاره کرد که دانشجویان این موسسه دست به راه اندازی وبلاگی نیز در این رابطه به نشانی [ictzr.blogfa.com] دست زده اند این رشته در ایران در زیر گروه برق و مخابرات قرار می گیرد که البته این رشته به به مخابرات بسیار نزدیک است و بسیاری از دروس آن ها مشترک می باشد. این رشته به فناوری اطلاعات نیز نزدیک است و دروس مشترکی نیز دارند اما این امر باعث نمی شود که این دو رشته را یکی بدانیم. در سال 1387 دانشگاه علمی کاربردی این رشته را با عنوان "ارتباطات و فناوری اطلاعات" در دفترچه خود قرار داده است که ظاهرا" این نام کاملا" بهتر و قابل درک تر است چرا که اساسا" این رشته مربوط به ارتباطات است.

آن چه در این رشته درمورد اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد روش صحیح انتقال داده است و در اصل پروتکل های ارتباطی را مورد نظر دارد که این موضوع منجر می شود که روش صحیح ذخیره داده مدیریت شبکه ها و... را نیز مورد بررسی قرار دهد.

در این رشته ما بیشتر دانشجو کار با دستگاه ها نحوی استفاده صحیح را یاد می گیرد. این رشته در مواردی همچون آموزش و تجارت اهمیت زیادی دارد چرا که توانایی این را دارد که یک سیستم جدید را ایجاد کند که هر فرد بتواند با بهره گیری از آن راحت تر به اطلاعات دستیابی پیدا کند.

دروس پایه این رشته: مدار الکتریکی - ریاضی عمومی - آمار و احتمال - ساختمان داده - الکترونیک کاربردی دروس اصل این رشته: تکنولوژی مخابرات - اصول دیجیتال - ذخیره و بازیابی اطلاعات - فن آوری اطلاعات - سیستم عامل و مدیریت شبکه - سوییچینگ و سیگنالینگ - ارتباط داده

این رشته هنوز رشته ای کاملا" نو در ایران است و هنوز دانشجو های آن کاملا" وارد بازار کار نشده اند ابن رشته در اصل نو ترین در کنکور سال 1387 به حساب می آمده است.

اگر بخواهیم تعریفی ساده از ICT داشته باشیم به صورت زیر خواهد بود: یک سیستمی است که شامل دستگاه های مرتبط با هم و اصل ارتباط و نحوی انتقال داده ها بین آن هاست که این سیستم می تواند یک شبکه مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکه مخابراتی و همچنین برنامه های استفاده شده در آن ها باشد. ICT زمانی معنا می گیرد که فردی در حال استفاده از سیستم باشد یعنی اطلاعات نیز انتقال یابد. ترجمه ای از [۱] [۲] برای کسب اطلاعات بیشتر به ictzr.blogfa.com مراجعه کنید

وبلاگ دانشجویان فناوری اطلاعات و ارتباطات روزبه زنجان ictzr.blogfa.comاکونیوز: مدیرعامل پرشین بلاگ گفت: تدوین قوانین در بخش فاوا مهمترین چالش ICT است

دکتر مهدی بوترابی مدیرعامل سایت پرشین بلاگ (ارائه کننده سرویس وبلاگ) در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اقتصادی ایران به پرسشهای مختلف در زمینه فناوری اطلاعات پاسخ گفت که بخش اول آن را مشاهده می کنید

مهمترین چالشهای موجود حوزه ICT چیست؟

تدوین قوانین و برنامه های توسعه ای در بخش فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) به نحوی که در هماهنگی و ارتباط کامل با برنامه های توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.

بعلاوه به این بخش در بهترین حالت بصورت انتزاعی و با گرایش به حوزه های مخابراتی توجه شده است در حالیکه فاوا در تمامی عرصه های جامعه و توسعه آن موثرند.

ایران در زمره کشورهای پرکاربر اینترنت در آسیاست و در منطقه رتبه نخست را داراست. ولی ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت عملا از ضریب نفوذ بسیاری از کشورهای همجوار خود پایین تر است چرا و به چه دلیل؟ راهکار رفع آن چیست؟

آن بخش از اینترنت که به کاربران و مردم مربوط است، شاهد پیشرفت و رقابت موفق در سطح جهان است و آنچه که به دولت و برنامه ریزی دولت مربوط است، شاهد عقب افتادگی نسبت به کشورهای دیگر هستیم. دلیل این امر نیز تصدی گری دولت در بخش فناوری اطلاعات است که امیدوارم با تصویب سیاستهای عمومی اصل 44 و اجرای واقعی آن شاهد کاهش مداخلات دولت باشیم.

از لحاط زیرساخت با استانداردها چقدر فاصله داریم؟

اگر بخواهیم دقیقا فاصله ها را در تمامی حوزه ها مشخص کرد، از عهده بنده خارج است. بدون آمار و جداول مقایسه ای مناسب نمیتوانم در این زمینه اظهار نظر کنم. البته میتوان گفت که مهمترین نکته در این زمینه استفاده از تخصص و مدیریت کارآمد است. این شرط نخست است.

شعار دولت الکترونیک چه زمانی محقق می شود؟

زمانی که در طرحهای مرتبط با دولت الکترونیک به رفع نیاز کاربران عمومی اولویت داده شود و طرح ها دقیقا مرتبط با نقش تعریف شده دولت در برنامه های پنج ساله توسعه کشور باشد. شاید دو اقدام مهم در این زمینه که انجام شده است، صدور کارتهای سوخت و خدمات کارتهای الکترونیکی بانکها در مقیاس چند میلیونی است. البته اتوماسیون فعالیتهای اداری سازمانهای دولتی نیز بخشی از فعالیت های قابل ذکر است. موضوعی که از نظر مجریان طرح دولت الکترونیک اولویت نیز داشته است.

بیشترین تاثیر ICT در کدام حوزه بوده؟

فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از همه بر گسترش جهان بینی و اندیشه جوانان ایرانی تاثیر گذاشته است. این تاثیر با وبلاگستان فارسی و جوامع مجازی ایرانیان و وبگردی ارتباط مستقیم دارد.

توسعه شبکه های مخابراتی شاید موفق ترین بخش از فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت های سازندگی و اصلاحات و نهم محسوب میگردد.

به گفته وزیر مخابرات سرعت 128k برای کاربران کافیست. به نظر شما اهداف ما با این سرعت تحقق پیدا می کند؟ و از گردونه رقابت جهانی حذف نمی شویم؟ ( با این توصیف که در سطح جهان دسترسی به اینترنت پرسرعت و باند پهنای بالا جزو طرحهای زیرساخت به حساب می آید)

این نکته که وزیر محترم فناوری ارتباطات گفته اند موضوعی غیرقابل دفاع و مغایر با برنامه توسعه پنجساله کشور و مصوبات دولتهای پیشین است که توسط کارشناسان پاسخ داده شده است.

بطور نمونه مصرف پهنای باند اینترنت برای کودکان و نوجوانان به جهت لزوم استفاده از فیلم و کلیپ و صوت و تصویر و گرافیک حجیم تر ، بیش از مصرف متعارف اساتید دانشگاه است که از اینترنت برای دانلود فایلهای متنی استفاده می کنند. این استدلال که چون اساتید به پهنای باند زیادی نیاز ندارند پس دیگران نیز ندارند، نوعی تمثیل خطاست. بعلاوه حتی اساتید و محققان از سرعت پایین و عدم دسترسی مناسب به اینترنت راضی نیستند.

وضعیت و بستر ICT و اینترنت با توجه به مسایل فرهنگی و جامعه سنتی ایران چگونه ارزیابی می کنید و استراتژی مناسب در این زمینه چیست؟ برای رسیدن به ایده الها چه راهکاری ارایه می کنید؟

در مجموع و در مقایسه با بخش های دیگری که در اختیار دولت است، فناوری اطلاعات رشد بهتری داشته است. بخصوص در بخش مخابرات و زیر ساخت ارتباطی. این رشد در مقایسه با نیاز کشور و یا رقبای خارجی مناسب نبوده است ولی به نسبت دیگر فعالیتهای دولت ها قابل قبول تر است.

شاید مهمترین استراتژی در فاوا(ICT) تلفیق خردمندانه و دوراندیشانه ی رویکردهای این حوزه با رویکردهای تمامی حوزه های دیگر توسعه کشور اعم از اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی باشد. چیزی که مسئولیت آن متوجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود.

فرهنگ سازی و آموزش در حوزه ICT چگونه و توسط چه ارگانی باید انجام گیرد؟

وبلاگستان بیشترین سهم را در این زمینه بازی کرده است. کسانی که از این مسیر به سطح مناسبی از آموزش کاربردی دست یافته اند بسیارند. شاید اکثریت کاربران اینترنت از همین مسیر به توانایی امروزی خود در استفاده از اینترنت رسیده اند. آموزشگاههای کامپیوتر و اینترنت نیز نقش قابل توجهی داشته اند. صدا و سیما نیز در معرفی تهدیدات اینترنت نقش هدفداری داشته است ولی به حوزه های اثباتی آن بصورت متمرکز کمتر پرداخته است که میتواند در این زمینه تجدید نظر کند. البته به دلیل نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایه های زندگی امروز ما ، خود به خود در رسانه ها نیز شاهد معرفی این مسائل و فرهنگ سازی مربوطه هستیم.

آینده ICT را در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

بهتر از گذشته ان شاء الله. البته راه کار اصلی آن تغییر نگرش مدیریت کلان کشور است. موضوعی که بسیار کند اتفاق می افتد و به همین دلیل است که در بسیاری از موارد این تغییر نگرش با تغییر مدیریت همراه خواهد بود.

حتی بودجه فناوری اطلاعات با نگاه توسعه کاربری و بودجه تکفا حذف شد که تاثیرات منفی بر توسعه فناوری اطلاعات داشت. چه باید بکنیم؟

کاهش توجه به فناوری اطلاعات در سه سال اخیر بیش از آنکه یک تصمیم از سوی دولت باشد، یک بی تصمیمی و سرگردانی و لذا تا حد زیادی بی تعمد و ناشی از عدم شناخت است. این موضوع یکی از عوارض تغییر دولت اصلاحات به دولت نهم بوده است. تغییر دولت سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی به دولت اصلاحات آقای خاتمی نه تنها مانع فعالیتهای مصوب قبلی نشد، بلکه حمایت بیشتری نیز از تصمیمات قبلی شد. مثلا تصمیم به راه اندازی پروژه فارس جنوبی (عسلویه) و اقدامات اولیه در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در دولت اصلاحات مورد تایید قرار گرفت و با سرعت زیاد پیاده سازی شد. همینطور در بخش های دیگر توسعه اقتصادی کشور، به نوعی دولت اصلاحات تداوم دولت سازندگی از نظر اقتصادی بود. در حالیکه سیاستهای اقتصادی و فعالیت های دولت فعلی طبق اعلام مکرر ریاست محترم جمهور و بقیه مسئولان ارشد دولتی، از جهات زیادی متفاوت با دولتهای گذشته است. این یک واقعیت است که بر عرصه های مختلف تاثیر خود را گذاشته است.

نقش سازمانهای آموزشی و پژوهشی (مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی) در حوزه ICT چیست؟ توانسته اند در امر آموزش و پژوهش موفق عمل کنند؟

رشد واقعی جامعه با منابع و مدیریت دولتی بدست نمی آید. بر عکس با منابع و مدیریت بخش خصوصی ایجاد میشود. تحلیل ضعف بخشهای دولتی در این زمینه چندان نتیجه بخش نیست و بعلاوه نیازمند در اختیار داشتن آمار و تهیه جداول مقایسه ای است. در دید کلان، سیاستهای عمومی اصل 44 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت تصویب و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بستر مناسبی برای دور نگهداشتن دولت از دخالت در امور اجرایی بویژه در حوزه فاوا است تا این وظایف بتدریج به بخش خصوصی واگذار شود.

تدوین طرح جامع ICT با هدف ساماندهی فعالیتهای سازمانها چه دستاوردهایی را به همراه خواهد داشت؟

پیش شرط تدوین و اجرای مناسب طرح های عملی فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر نگرش مدیریت موجود در این زمینه است.

محورهای پیشنهادی در تدوین سیاستهای کلی ICT چیست؟

مهمترین محور آنست که فناوری اطلاعات و ارتباطات را نباید صرفا بخشی مانند باغداری یا گردشگری دید. حوزه فاوا در تمامی بخشهای زندگی انسان و جامعه عمیقا موثر است. مهمترین محور پیشنهادی، نگاه مسئولانه و تخصصی به فاوا است.

در حوزه ICT، اقدامات موازی توسط سازمانهای مختلف انجام می گیرد. نتیجه عمل چیست؟

اتلاف منابع انسانی و مالی و از دست رفتن فرصتهای رقابتی در جهانی که هزینه غفلتهای امروز را نسل آینده باید بپردازند.

چه اقدامی برای بهبود وضعیت انجام دهیم؟

تقویت عقلانیت در تصمیم گیری ها.

مدیریت و راهبری حوزه ICT در اختیار چه ارگانی است؟

ظاهرا بیشترین نقش را وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد.

ما شاهدتصویب و ابلاغ قانونها و سیاستگذاریهای زیادی بودیم . ولی در اجرای قوانین ICT عقب مانده ایم. علت چیست؟

در مباحث تئوریک و علمی دانشگاهی و یا حوزه هایی که نقش آفرین آن مردم یا بخش خصوصی هستند، رشد خوبی داشتیم. اگر سیاستهای مختلفی ابلاغ و پیگیری میشود ناشی از فقدان رویکرد واحد و صحیح است که باید در سطح مدیریت کلان کشور حل و فصل شود.

در عصر کنونی و در صورت تحریم ایران در این حوزه، وضعیت اقتصادی و .... ایران چطور می شود؟

تا کنون نیز محدودیتهای زیادی از سوی غربی ها برای شرکتهای ایرانی ایجاد شده است. اقدامات خردمندانه میتواند موجب کاهش خسارات شود.http://ashenaeebaict.mihanblog.com/post/3


http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/359


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تكنولوژی اطلاعات چیست؟ IT:Information Technology

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:45 ب.ظ

مطالبی در باره IT

تكنولوژی اطلاعات چیست؟

تكنولوژی اطلاعات بدل به یكی از فاكتورهای مهم پیشرفت در قرن بیست و یكم شده است. IT موجب ایجاد دگرگونی و تحول در روشهای زندگی، آموزش، كار و بازی شده است.پیشرفتهای مربوط به محاسبات كامپیوتر و تكنولوژی ارتباطات، زیرساختهای جدیدی برای تجارت، پژوهشهای علمی و فعالیتهای اجتماعی ایجاد كرده است.این زیرساخت گسترش داده شده ابزارهای جدیدی را برای ارتباط داشتن با سراسر دنیا و كسب علم و دریافت اطلاعات به ما ارائه می دهد.تكنولوژی اطلاعات به ما كمك خواهد كرد بدانیم چه طور محیط اطرافمان را تحت تأثیر قرار دهیم و چطور از آن بهتر مراقبت كنیم. IT وسیله ای برای رشد اقتصاد است.

IT محل كار را جذاب تر، كیفیت مراقبتهای پزشكی را بهبود و دولت را مسؤولیت پذیرتر و در دسترس تر برای برآوردن نیازهای شهروندان می كند.

تعریف تكنولوژی اطلاعات

تكنولوژی اطلاعات، فن آوری مربوط به سخت افزار و نرم افزار كامپیوتر برای پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است.تكنولوژی اطلاعات IT علم و مهارت های همه جنبه های محاسبات، ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات است. IT مبحث جدیدی است كه به سرعت رشد كرده و تغییرات بنیادی در دنیای كنونی ایجاد می كند، این تغییرات ناشی از انجام روشهای تجاری جدید، ایجاد تنوعات و سرگرمی های جدید و به وجودآوردن هنرهای جدید می باشد.
تكنولوژی اطلاعات شامل موضوعاتی است كه به علم و تكنولوژی كامپیوتر، طراحی، توسعه، نصب وپیاده سازی سیستم ها و نرم افزارهای اطلاعاتی مربوط می شود.تكنولوژی اطلاعات به طراحی و استفاده از كامپیوتر و ارتباطات برای حل انواع مختلف مسائل مربوط می شود. بسیار جالب توجه است كه كامپیوترهایی كه در ۵ سال پیش تولید شدند، اكنون در تعداد زیادی از سازمانهای بزرگ استفاده می شوند.ما پذیرفته ایم كه تقریباً تمام صورت حساب ها و پرداخت های ما از ادارات دولتی و سازمانهای بزرگ توسط كامپیوتر چاپ می شوند و خدماتی مانند Bankcard و Medicare فقط به دلیل وجود آنكه كاربردهای كامپیوتر بسیار متنوع است، از چاپ صورت حساب ها گرفته تا كنترل كوره های بسیار حساس، همه آنها نیاز دارند كه اطلاعاتشان در كامپیوتر ذخیره شده و برنامه ها توسط كامپیوتر با مهارت اداره شوند.

بعضی از مفاهیم اصلی در استفاده از كامپیوتر عبارتند از:

روشهای سازماندهی شده برای برنامه ریزی كامپیوترها جهت اداره اطلاعاتشان سازماندهی اطلاعات ذخیره شده در سازمان (ساختمان داده ها) مفاهیم اصولی در طراحی كامپیوتر (معماری كامپیوتر) و شبكه های كامپیوتری (ارتباطات داده ها و شبكه های كامپیوتری) علاوه بر مفاهیم اساسی بالا، تكنیك های خاصی وجود دارد كه در انواع كاربردهای خاص مورد نیاز می باشد. در وهله اول، برای مثال، در كاربردهای تجاری، نیاز به ذخیره اطلاعات زیادی می باشد. یك شركت بیمه، برای مثال نیاز دارد كه جزییات همه سیاستهای مربوط به دریافت كنندگان بیمه را نگه داشته و به سؤالات مربوطه پاسخ دهد.

ثانیاً در كاربردهای علمی ، مقدار اطلاعاتی كه باید ذخیره شود معمولاً بسیار كم است ، اما محاسباتی كه روی اطلاعات باید انجام گیرد بسیار پیچیده است . بالاخره طراحی كامپیوترها برای استفاده در خانه و یا اداره ویا لوازمی مانند ماشین ها، اجاقها، چرخ خیاطی وماشین تحریر به مهارتهای خاصی نیاز دارد.

تكنولوژی اطلاعات به ایجاد، جمع آوری ، پردازش ، ذخیره وتحویل اطلاعات و فرآیندها وتدابیری كه همه اینها را امكان پذیر می سازد اشاره می كند. ایده اصلی تكنولوژی اطلاعات ایجاد زندگی مفیدتر ومؤثرتر می باشد.

IT اصطلاحاتی است كه هم فرم های مختلفی را كه برای ایجاد، ذخیره، تبادل واستفاده از اطلاعات در فرمهای مختلف (اطلاعات تجاری، مكالمه ، تصاویر ساكن، سینما، نمایش های چندرسانه ای و فرم های دیگری شاید هنوز به فكر خطور نمی كند) . این تكنولوژی اغلب انقلاب اطلاعات نامیده می شود.

تعریف تكنولوژی اطلاعات

تكنولوژی اطلاعات، فن آوری مربوط به سخت افزار و نرم افزار كامپیوتر برای پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است.تكنولوژی اطلاعات IT علم و مهارت های همه جنبه های محاسبات، ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات است. IT مبحث جدیدی است كه به سرعت رشد كرده و تغییرات بنیادی در دنیای كنونی ایجاد می كند، این تغییرات ناشی از انجام روشهای تجاری جدید، ایجاد تنوعات و سرگرمی های جدید و به وجودآوردن هنرهای جدید می باشد.

تكنولوژی اطلاعات شامل موضوعاتی است كه به علم و تكنولوژی كامپیوتر، طراحی، توسعه، نصب وپیاده سازی سیستم ها و نرم افزارهای اطلاعاتی مربوط می شود.تكنولوژی اطلاعات به طراحی و استفاده از كامپیوتر و ارتباطات برای حل انواع مختلف مسائل مربوط می شود. بسیار جالب توجه است كه كامپیوترهایی كه در ۵ سال پیش تولید شدند، اكنون در تعداد زیادی از سازمانهای بزرگ استفاده می شوند.ما پذیرفته ایم كه تقریباً تمام صورت حساب ها و پرداخت های ما از ادارات دولتی و سازمانهای بزرگ توسط كامپیوتر چاپ می شوند و خدماتی مانند Bankcard و Medicare فقط به دلیل وجود آنكه كاربردهای كامپیوتر بسیار متنوع است، از چاپ صورت حساب ها گرفته تا كنترل كوره های بسیار حساس، همه آنها نیاز دارند كه اطلاعاتشان در كامپیوتر ذخیره شده و برنامه ها توسط كامپیوتر با مهارت اداره شوند.

بعضی از مفاهیم اصلی در استفاده از كامپیوتر عبارتند از:

روشهای سازماندهی شده برای برنامه ریزی كامپیوترها جهت اداره اطلاعاتشان سازماندهی اطلاعات ذخیره شده در سازمان (ساختمان داده ها) مفاهیم اصولی در طراحی كامپیوتر (معماری كامپیوتر) و شبكه های كامپیوتری (ارتباطات داده ها و شبكه های كامپیوتری) علاوه بر مفاهیم اساسی بالا، تكنیك های خاصی وجود دارد كه در انواع كاربردهای خاص مورد نیاز می باشد. در وهله اول، برای مثال، در كاربردهای تجاری، نیاز به ذخیره اطلاعات زیادی می باشد. یك شركت بیمه، برای مثال نیاز دارد كه جزییات همه سیاستهای مربوط به دریافت كنندگان بیمه را نگه داشته و به سؤالات مربوطه پاسخ دهد. ثانیاً در كاربردهای علمی ، مقدار اطلاعاتی كه باید ذخیره شود معمولاً بسیار كم است ، اما محاسباتی كه روی اطلاعات باید انجام گیرد بسیار پیچیده است . بالاخره طراحی كامپیوترها برای استفاده در خانه و یا اداره ویا لوازمی مانند ماشین ها، اجاقها، چرخ خیاطی وماشین تحریر به مهارتهای خاصی نیاز دارد.

تكنولوژی اطلاعات به ایجاد، جمع آوری ، پردازش ، ذخیره وتحویل اطلاعات و فرآیندها وتدابیری كه همه اینها را امكان پذیر می سازد اشاره می كند. ایده اصلی تكنولوژی اطلاعات ایجاد زندگی مفیدتر ومؤثرتر می باشد.

IT اصطلاحاتی است كه هم فرم های مختلفی را كه برای ایجاد، ذخیره، تبادل واستفاده از اطلاعات در فرمهای مختلف (اطلاعات تجاری، مكالمه ، تصاویر ساكن، سینما، نمایش های چندرسانه ای و فرم های دیگری شاید هنوز به فكر خطور نمی كند) . این تكنولوژی اغلب انقلاب اطلاعات نامیده می شود.

برخی از پرسشهای متداول در زمینه فناوری اطلاعات ذیلاً آورده شده است:

پرسش اول: فناوری اطلاعات چیست؟

فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزارها و روشها گفته می شود كه برای تولید، پردازش، و عرضه اطلاعات به كاربر انسانی به كار می رود. علی رغم باور عموم، این فناوری تاریخچه چندهزار ساله دارد.

پرسش دوم: علوم كامپیوتر چیست؟

علوم كامپیوتر به شاخه ای از علم گفته می شود كه در آن چگونگی پردازش اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. علوم كامپیوتر به مقدار زیادی وابسته به ریاضیات، فلسفه و شاخه هایی از علم فیزیك مانند الكترونیك و فوتونیك است. تولید و عرضه اطلاعات كه گام اول و آخر در چرخه اطلاعات هستند، موضوعات مورد بحث در علوم كامپیوتر نمی باشند. بلكه به جای آنها جمع آوری و تقسیم بندی اطلاعات كه هر دو قسمتی از پردازش هستند مورد مطالعه می باشند.

پرسش سوم: رابطه فناوری اطلاعات و اینترنت چیست؟

اینترنت یكی از گسترده ترین و موفق ترین ابزارهای فناوری اطلاعات است. این موفقیت آن قدر چشمگیر بوده است كه خیلی از افراد اینترنت و فناوری اطلاعات را را معادل یكدیگر فرض می كنند، در صورتیكه این فرض صحیح نمی باشد. اینترنت وسیله ایست كه در آن هر سه اصل فناوری اطلاعات یعنی تولید، پردازش، و عرضه دیده می شود و البته تنها وسیله ای نیست كه این خاصیت را دارد و یا خواهد داشت.

پرسش چهارم: ابزار های فناوری اطلاعات چه چیزهایی هستند؟

ابزار های فناوری اطلاعات تركیبی از عوامل مختلف انسانی و ماشینی هستند. اساسی ترین عامل ماشینی آن رایانه و اساسی ترین عامل انسانی آن كاربر رایانه می باشند. باید توجه داشت كه عوامل ماشینی آن محدود به رایانه نمی شوند. برای مثال ماهواره های مخابراتی نیز قسمتی از عوامل ماشینی هستند.

پرسش پنجم: فناوری اطلاعات در چه حوزه هایی كاربرد دارد؟

در واقع هر نوع فعالیتی كه در آن داشتن اطلاعات متغیر در زمان (اطلاعاتی كه با گذشت زمان تغییر كرده و یا اعتبار خود را از دست می دهند و یا قبلا وجود نداشته اند) یكی از شروط انجام آن فعالیت است، نیازمند به فناوری اطلاعات است. یكی از ملموس ترین این نوع فعالیتها، شغل خبرنگاری است.

پرسش ششم: جایگاه فعلی فناوری اطلاعات در ایران چیست؟

متاسفانه فناوری اطلاعات در ایران در حال حاضر از جایگاه پایینی نسبت به متوسط سطح دنیا برخوردار است. علی رغم اینكه می توان داریوش هخامنشی را از اولین بنیانگذاران فناوری اطلاعات در دنیا و به معنای امروزی آن نام برد. در واقع شبكه ای كه او از راهها و چاپارها و ایستگاهها و برجهای علامت دهی بوجود آورد متضمن مفاهیمی بود كه امروزه در اینترنت از آنها استفاده می شود! امیدواریم كه با نگاه جدی تر به وضعیت موجود در دنیا و تاریخ غنی خود ایران، بتوانیم این نقص را هر چه زودتر بر طرف كنیم.

پرسش هفتم: بهترین حوزه ها برای گسترش فناوری اطلاعات در ایران كدامند؟

معمولا فناوری اطلاعات وارد هر حوزه هایی كه می شود، باعث بهره وری بیشتر در آن حوزه می گردد. ولی برای گسترش آن در ایران، باید آن را وارد حوزه هایی كرد كه بیشترین مشكلات كشور در آن حوزه ها قرار دارد. مهمترین این حوزه ها عبارتند از: بانكداری، شبكه های توزیع محصولات و خدمات بعد از فروش، آموزش، حمل و نقل...

پرسش هشتم: چگونه می توان از فناوری اطلاعات در ایران درآمد زایی كرد؟

بسیاری بر این باورند كه فناوری اطلاعات یك فناوری رویایی است كه با استفاده از آن می توان در مدت كوتاهی به ثروت زیادی دست یافت. ولی این باور صحیح نیست و تعداد افراد و موسساتی كه در دنیا در این تكنولوژی سرمایه گذاری كرده اند و بعد از مدت كوتاهی شكست خورده اند كم نمی باشد. برای در آمدزایی از فناوری اطلاعات در ایران باید مانند در آمدزایی از هر فناوری دیگری عمل كرد. یعنی باید آن را در حوزه هایی به كار برد كه تقاضای سرویس در آن حوزه ها بالا و فناوری اطلاعات باعث كاهش قابل ملاحظه هزینه ها و تسریع سرویس دهی شود. هر نوع سرمایه گذاری كه خلاف این اصل باشد نمی تواند در بلند مدت باعث سود دهی شود.پرسش نهم: جایگاه بخش دولتی ایران در فناوری اطلاعات چیست؟

اولین اصل برای گسترش فناوری اطلاعات در هر كشوری، فراهم كردن بستر مخابراتی لازم برای تبادل اطلاعات است. تا این بستر مخابراتی آماده نباشد، تعداد لازم كاربر برای پیوستن به این حوزه تولید نمی شود و در نتیجه از صنعتی شدن این فناوری جلوگیری می كند. همچنین هر فناوری جدید به وجود آورنده حوزه های حقوقی جدیدی است كه اگر چنانچه قوانین لازم در آن حوزه وجود نداشته باشد، استفاده صحیح و معقول و مفید از آن فناوری به مخاطره می افتد.

بنابراین دولت باید در هر دو بخش مخابراتی و حقوقی فناوری اطلاعات، بستر سازی استاندارد و قابل قبول در سطح دنیا را انجام دهد و اگر این مورد انجام نگیرد، این فناوری هیچگاه صنعتی نخواهد شد.

پرسش دهم: جایگاه بخش خصوصی ایران در فناوری اطلاعات چیست؟

بخش خصوصی مهمترین نقش را در توسعه فناوری اطلاعات كه همان عمومی سازی این فناوری است به عهده دارد. منظور از عمومی سازی فناوری، گسترش كاربرد آن در امور مختلف است. در واقع ساختن ابزارها و كاربردهای گوناگون از فناوری اطلاعات و عرضه آن به مردم، كاری است كه تنها بخش خصوصی قادر به انجام آن می باشد. هزینه به نسبت پایین برای سرمایه گذاری در این فناوری، عامل مثبت دیگری است كه می تواند حضور بخش خصوصی را در این فناوری قوی تر نماید.

تعریف شما از IT چیست؟

تعاریف و دیدگاه‌های متعددی برای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد كه از آن جمله می‌توان به دیدگاه‌ فنی اشاره كرد كه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را مجموعه‌ای از فن‌آوری‌های جمع‌آوری اطلاعات، انتقال اطلاعات،‌ پردازش اطلاعات، ثبت و ذخیره ‌اطلاعات و انتشار اطلاعات می‌داند، و همچنین دیدگاه مدیریتی كه از منظر سازمان به موضوع می‌پردازد.

اما تعریف من از IT یك تعریف راهبردی است. امروزه همه فهمیده‌اند كه اطلاعات و ارتباطات قدرت است و می‌تواند منشا‌ درآمد برای كشورها باشد. از سوی دیگر فن‌آوری از جنس توانایی است و توانایی افراد، گروه‌ها و كشورها را برای مواجهه با محدودیت‌ها. تولید رقابتی، كاهش هزینه‌ها و افزایش كیفیت ایجاد می‌كند. بنابراین به هر فن‌آوری كه توانمندی و قدرت اطلاعاتی و ارتباطاتی مردم و كشور را افزایش دهد، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات می‌گوییم.

IT در رفع برخی مشكلات مشكل یا مشكلات چه نقشی دارد؟

توسعه IT می‌تواند تاثیرات زیر را در حل مشكلات داشته باشد :

1) در بخش طراحی سیاست‌ها و نظارت بر اجرا، می‌توان از كمك فكری و نظارتی بخش بزرگتری از كارشناسان و جامعه، بهره گرفت و مدیران عالی، تنها محدود به ساختارها و نیروهای فعلی نگردند. امروزه Think Tank های مجازی، نقش زیادی در شكل‌گیری و نقد و بررسی سیاست‌های دولت‌ها دارند.

2) فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، یك فن‌آوری توانمند ساز (Enabler) است و در توسعه كشور نقش كلیدی دارد. این فن‌آوری خود تاثیر مستقیم در افزایش رفاه و برقراری عدالت اجتماعی، كاهش مشكلات نظام اداری، توسعه اقتصادی و ارتقای كمی و كیفی سایر حوزه‌ها دارد.

تفاوت میان جامعه مبتنی بر فن‌آوری و جامعه سنتی را در چه می‌بینید؟

در جامعه مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، یا جامعه‌ای كه توان و قابلیت كار با اطلاعات، ارتباطات و دانش را پیدا كرده است و برنامه‌ریزی جامعی برای ایجاد آن وجود داشته نسبت به جامعه سنتی می‌تواند نظم بهتری داشته باشد، كارها روانتر و سریعتر انجام شوند و رفاه اجتماعی،‌ عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی محقق شده باشد.

نقش IT در اشتغال‌زایی؟

فن‌آوری اطلاعات در دو بعد اساسی تولید و كاربردی تاثیر مستقیم در ایجاد اشتغال‌ دارد.

از نظر تولید و خدمات محصولات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، به دلیل بازار بسیار بزرگ و رو به رشد، مغز افزاری بودن كارها، ارزش افزوده بالا و...، فرصت‌های شغلی بسیاری در دنیا ایجاد شده كه تاكنون برخی از كشورها مانند هند از آن به خوبی بهره گرفته‌اند.

در بخش كاربری نیز مشاغل زیادی ایجاد شده است. در این بخش بر این اعتقادیم كه همان‌گونه كه در جامعه كشاورزی شغل غالب و عمده درآمد جامعه از كشاورزی و دامداری بود، در جامعه صنعتی شغل و درآمد اصلی مردم از كارخانه‌ها صنایع تامین می‌شد، در جامعه اطلاعاتی یا جامعه دانایی محور نیز بایستی شغل غالب و درآمد اصلی مردم از طریق اطلاعات، ارتباطات و دانش تامین گردد. در جامعه اطلاعاتی، صنعت اطلاعات شكل می‌گیرد و مردم به تولید و خدمات اطلاعات مشغول می‌شوند. انواع خدمات مشاوره پزشكی، حقوقی، بازرگانی، و اجتماعی و... به اقصی نقاط دنیا برخی از این مشاغل هستند.

نقش IT در فقرزدایی؟

ارزش افزوده بالا در مشاغل صنعت IT و صنعت اطلاعات باعث ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌شود و در نتیجه كاهش فقر می‌شود. البته در برنامه‌ریزی‌ها باید توجه كرد كه از ایجاد شكاف دیجیتالی یا تقسیم شدن جامعه به دو گروه بهره‌مند از اطلاعات و ارتباطات و فقیر اطلاعاتی اجتناب كرد.

نقش IT در توسعه كشور؟

رویكرد سال‌های اخیر بسیاری از كشورها نشان از جایگاه بارز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها دارد. در جمهوری اسلامی نیز تلاش‌هایی برای این منظور آغاز شده كه همه ساله بر وسعت آن افزوده می‌شود.

آشنایی با تكنولوژی اطلاعات (IT )

انتقال اطلاعات . هدف اصلی تكنولوژی اطلاعات (IT ) است . البته برای انتقال این اطلاعات از انواع تكنولوژی ها و نرم افزارها و سخت افزارها و تجهیزات و حتی فرآیندها وفنونیز استفاده می شود . در واقع ، تكنولوژی اطلاعات هم شامل نرم افزارها ، از قبیل تعریف نیازهای اطلاعاتی و آنالیز و مدییت اطلاعات مانند كامپیوتر و اسكنر و مودم و چاپگر ، حتی به معنای فرآیندها و كاربردها ، فنون و مدیریت ساختارها نیز به كار می رود .

مجموعه ای از مراحل تثبیت و رسیدگی ، انتقال و توزیع ، به طور كلی تكنولوژی اطلاعات ، پردازش و استفاده از اطلاعات است كه موجبات تغییر چرخه های كاری در ارد همه امور من جمله روابط عمومی فراهم می كند .

در این دوره ، شركت كنندگان با جلوه های اعجاز انگیز تكنولوژی اطلاعات به صورت تئوری و عملی آشنا می شوند .

اصول و راه كارهای نوین روابط عمومی و تبلیغات

شركت كنندگان دراین دوره . با طریق ایجاد اعتماد در مخاطب ، رسانه های تبلغاتی ، مدل های فشار و جذب ، مراحل اساسی طراح یك برنامه تلیغاتی و روابط عمومی . سبك ها و جاذبه هادر تبلیغات و روابط عمومی ، اصول تخمین برودجه برنام های تبلیغات و روابط عمومی ، هدایایی تبلیغاتی و برخی مباحث دیگر آشنا خواهند شد .

ارتباطات مردمی

در این دوره ، شركت كنندگان با چگونگی برگزاری جلسه گفت و گوی مدیریت با كاركنان ، نظام دهی برای دریافت پیشنهادات ، پاسخگویی به سوالات و نامه های مردم ، ایجاد تسهیلات فرهنگی و هنری ، نحوه انعكاس نظرات كاركنان به مدیریت ، نظرسنجی درباره مسائل درون و برون سازمانی ، پیگری مشكلات و راهنمایی مناسب ارباب رجــوع آشنا می شوند .

برخی دوره های دیگر

خبرنویسی برای مطبوعات ، تكنیك های برگزاری گردهمایی ها ، كاربرد عكس و آثار گرافیكی در روابط عمومی ، مبانی و اصول روابط عمومی ، ویراستاری و مدیریت خبر ، روش های اجرای نظام مشاركت و بررسی پیشنهادها در روابط عمومی ، تحلیل محتوا در روابط عمومی و مطبوعات ، رویدادهای ویژه ، زبان تخصصی پیشرفته در زمینه خبرنویسی و خبر خوانی ، مدیریت كاركنان روابط عمومی ، مدیریت رسانه ، مدیریت و ارتباطات بحران ، و…
برخی از این برنامه ها عبارت است از :

الف) كاربردهای اینترنت در روابط عمومی

اینترنت به عنوان یك شبكه گسترده بین المللی ارتباطی ، تحولاتی را در آستانه قرن بیست و یكم به وجود آورده كه قسمت عمده این تحولات در بخش ارتباطات و زندگی روزمره بشری حادث شده است . این كه تمامی رشته های علوم انسانی به دیجیتالی شدن گرایش پیدا كرده اند و هر كلمه ای با خود پسوندی از الكترونیك ا به یدك می كشد . مانند روانشناسی الكترونیك . بازاریابی الكترونیك ، دولت الكترونیك، و نهایتاً روابط عمومی الكترونیك از جمله آثار الكترونیكی شدن دنیای امروز است .

بی اغراق ، فناوری های جدید ارتباطی ، روابط عمومی سنتی را به سمت و سوی روابط عمومی الكترونیك كشانده است . از این رو برای كارگزاران روابط عمومی ، كار با اینترنت و همسو شدن با این جریان یك انتخاب نسبت بلكه یك الزام است .

در این راستا ، موسسه كارگزار روابط عمومی برای نخستین بار در كشور با همكاری گروهی متخصص ، اقدام به برگزاری كارگاه آموزشی در سطوح مقدماتی و پیشرفته كرده است . در اولین روز كارگاه ، كارگزاران روابط عمومی با اینترنت و نحوه كار با آن ، مروز گردهای وب وپست الكترونیك ، و … آشنا خواهند شد . روز دوم كارگاه ، به كاربردهای اینترنت در روابط عمومی اختصاص دارد.

در آینده بسیار نزدیك ، موسسه كارگزار روابط عمومی ، دوره های آموزشی اصول طراحی وب سایت های فارسی ( HTML ) و اصول طراحی بانك های اطلاعاتی ACCESS را نیز برگزار خواهد كرد .

ب) برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های روابط عمومی

برنامه ریزی در روابط عمومی ؛ رنامه روباط عمومی ، یك طرح و نقشه عملیاتی و اجرایی است كه همه فعالیت هایی را كه شما قصد دارید برای سازمان خود انجام دهید ، مشخص می كند . این رنامه ، زمان و مكان شروع و پایان همه فعالیت ها را در چارچوب یك تلاش و اقدام عمومیو كلی نشان می دهد .

دراین دوره ، شركت كنندگان با جایگاه برنامه ریزی در روابط عمومی ، تنظیم برنامه سالیانه روابط عمومی ،

http://sepidanpeace.blogfa.com/post-2.aspx

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/358داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گاز SF6 در صنعت برق

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:44 ب.ظ

گاز SF6 در صنعت برق، به عنوان یك ماده عایقی در تجهیزات فشار قوی و در سطوح ولتاژ بالا بسیار كاربرد دارد.اگرچه SF6 خالص به لحاظ شیمیایی خنثی می باشد، اما در عین حال یك گاز گلخانه ای قوی با یك شبكه مولكولی است كه خواص آن در شرایط گرما، بسیار فراتر از دی اكسید كربن خواهد بود. ساختمان مولکولی گاز SF6 به صورت یک هشت ضلعی است که در هر گوشه آن یک اتم فلوئور و در مرکز آن یک اتم گوگرد قرار گرفته و فاصله هر اتم از اتم فلوئور 58 آنگستروم است .

وزن اتمی این گاز برابر با 06/146 و در فرمول شیمیایی آن 95/21% گوگرد و 05/78% فلوئور موجود است .در حالت گازی از قانون گازهای طبیعی پیروی میکند و لذا تغییر فشار فقط با تغییر درجه حرارت و آن هم در محدوده به نسبت بزرگی از آن صورت می گیرد . ویژگی فشار- حرارت گاز SF6 نمایانگر حالت تعادل بین گاز و مایع است یعنی در همان حالتی که در سیلندرهای حامل خود وجود دارد.
SF6 یكی از نادرترین عناصر غیر اكتیو در شرایط معمولی است . در یك محفظه كوارتز تا 500 درجه سانتی گراد هیچ تجزیه ای روی آن صورت نمی گیرد . در درجات بالاتر از 150 درجه سانتی گراد بعضی از فلزات به عنوان كاتالیزور در جهت تجزیه حرارتی به تدریج روی آن موثر واقع میشود ، لذا باید در انتخاب یك فلز مناسب جهت محفظه SF6 دقت لازم صورت گیرد . SF6 غیر سمی ، غیر قابل اشتعال و دارای خاصیت خوب حرارتی و انتقال حرارتی ( 6/1 برابر هوا) است .

نمودار این صفحه مربوط به میزان فشار – درجه حرارت گاز SF6 است .گاز هگزا فلوئورید گوگرد ( SF6) یك دی الكتریك عالی با خواص بی نظیر در قطع كنندگی ( خاموش كردن ) قوس می باشد و این ویژگی منجر به كاربرد وسیع و موفقیت آمیز در كلیدهای قدرت پستهای گازی شده است . معرفی و شناخت آن در سال 1960 بوده و تجهیزات گازی SF6 تا سال 1980 ساخته شده اند . امروزه ، كاربرد این گاز به حد مطلوبی رسیده و تعداد تجهیزات تعویضی ( تجهیزات روغنی جایگزین شده با گازی ) ، افزایش یافته است . تحت شرایط ایده آل ، وقتی یك عمل تخلیه در كلید رخ می دهد ، هركدام از اتمهای فلوئور موجود در گاز SF6 یك الكترون گرفته و از اتم گوگرد جدا می شوند و هنگام پایان عمل ، آن الكترون بدست آورده را از دست داده و با تركیب با یك اتم گوگرد ، دوباره گاز SF6 را تشكیل میدهد كه به این مراحل “ خودسازی ” و یا “ خواص بازیابی ” گاز SF6 گویند . این واكنش در تجهیزات الكتریكی گازی ( SF6 ) فشار قوی رخ میدهد و وقتی كه ذرات دیگری از قبیل اكسیژن ، آب حاصل از آلودگی اتمسفری ، كربن موجود در مؤلفه های تفلونی كلید ، مس ، تنگستن موجود در كنتاكتها و همچنین آلومینیوم ، با ذرات گوناگونی كه از تجزیه SF6 بوجود آمده اند برخورد نماید ، واكنش میدهد .

علاوه بر مزایای فوق ، تجهیزات تزریق شده با گاز SF6 ، نیازی به تعمیرات و نگهداری نداشته و بدون دردسر می باشد . شایان توجه اینكه SF6 توانسته استفاده از تجهیزات روغنی را محدود سازد ، از اینرو با توجه به نیاز صنعت ، دستورالعملهای جدید مطابق با آنها ( تجهیزات گازی ) با موارد جدید باید تطابق یابد. ایمنی، نوع عملكرد آنها در خاموش كردن قوس و در نظر گرفتن اثر گلخانه ای محیط زیست این گاز ( عدم تاثیر در سوراخ شدن لایه ازن ) ، از جمله این موارد است كه علاوه بر ایجاد تغییر كاربری قدیمی گاز SF6 ، انگیزه زیادی در ارزیابی فرآیند گاز و استفاده مجدد از گازهای ذخیره شده بوجود آورده است .

در استفاده از این گاز ، كاهش هزینه تعمیرات ( به جهت اینكه كلیدهای گازی در مقایسه با دیگر كلیدها ، به تعمیرات كمتری نیاز دارند ) ، امكان مونیتورینگ اجزاء داخلی كلید و كاهش هزینه بازرسی مؤلفه های داخلی كلید، هزینه های راه اندازی در فرایندهای گازی كم می شود ، قابلیت اطمینان بهبود میابد ، ایمنی بالا از جمله مزایای این گاز است .

استحكام الكتریكی SF6 به اضافه خواص بالا كاربرد آن را در برق فشار قوی در دامنه بسیار گسترده ای امكان پذیر ساخته است زیرا استحكام الكتریكی این گاز در فشار یك اتمسفری و در شرایط كاملاً برابر چند برابر استحكام الكتریكی هوا یا ازت است . لذا تقلیل حجم و وزن دستگاههای مورد كاربرد SF6 از یك اندازه حد اقل برخوردار است . به عبارت دیگر ، با در نظر گرفتنن یك فشار برابر برای هوا و SF6 فاصله بین دو نقطه ار سطوح پتانسیل تقلیل پیدا می كند یا با در نظر گرفتن یك استحكام الكتریكی برای این دو فشار مورد نیاز و وزن دستگاه ها كمتر میشود و یا با در نظر گرفتن عایق روغن از نظر كاربرد نه تنها SF6 سبكتر از روغن است بلكه از نظر حجم نیز امكان بكار گیری یك حجم كوچكتر برای SF6 وجود خواهد داشت ; زیرا موقع بروز قوس الكتریكی در محفظه های حاوی SF6 و روغن افزایش فشار در محفظه SF6 فقط به اندازه یك عدد اعشاری خواهد بود حال آنكه فشار تولیدی توسط قوس الكتریكی و احیاناً تجزیه مقدار كمی از روغن سبب افزایش بسیار زیاد فشار محفظه روغن میشود .در كاربرد یك گاز به عنوان ماده عایقی در فشار قوی و قضاوت درباره استحكام الكتریكی آن با استفاده از قانون پاشن ، رابطه بین شكست ولتاژ آن گاز نسبت به حاصلضرب فشار ( در یك درجه حرارت ثابت ) یا چگالی آن را ( برای در نظر گرفتن تمام تغییرات فیزیكی آن در درجات حرارت مختلف ) در فاصله تخلیه ، مبدا قرار میدهند .

Ud = f ( P. a ) or Ud = f (δ . a ) { bar.cm}

اگر چگالی نسبی آن را كه نسبت به شرایط عادی محاسبه شده باشد ، در نظر بگیریم خواهیم داشت :

Ud = f (δ . a )

هر گاز دارای یك منحنی خاص خود در این نوع است و برای مقایسه بین گازها از این محنحنی استفاده می كنند . مقدار مینیمم ولتاژ شكست برای SF6 برابر 507 ولت در p.d = 0.00035 {bar.cm} و برای هوا 352 ولت در p.d = 0.00073{bar.cm} است .

نمودار این صفحه مربوط به تغییرات استحكام الكتریكی در رابطه با تغییرات فشار و فاصله تخلیه الكتریكی در گاز SF6 و هوا است .داشتن خواص عالی گاز SF6 سبب كاربرد آن در بسیاری از تاسیسات برق رسانی ، دستگاههای الكتریكی و دیگر صنایع شده است .در صنعت برق فشار قوی ، خاصیت آتش خاموش كن در كلید های فشار قوی ، خاصیت عایقی آن در پستهای سر بسته گازی از نوع SF6 (GIS) كابلهای SF6 و خطوط لوله انتقال انرژی الكتریكی ، ترانسفورماتورها ، خازنهای اندازه گیری برای ولتاژهای بالا ، ژنراتورهای الكترو استاتیكی ، دستگاههای اشعه ایكس ، برقگیرها و نیز در صنایع ریخته گری ( برای جلوگیری از نفوذ هوا ) و صنایع شیشه سازی استفاده می كنند .خاصیت خنك كنندگی این گاز موجب استفاده از آن در ترانسفورماتورهای قدرت نیز امكان پذیر ساخته است . برخی از كارخانه های ترانسفورماتور سازی ، ترانسفورماتورهای با ولتاژ 66 كیلو ولت و قدرت 20 مگا ولت آمپری ( سیستم خنك كنندگی ONAN و ONAF ) را تولید كرده اند .علت آزمایش گاز SF6 جهت افزایش ایمنی ، كاهش آثار مخرب زیست محیطی ، صرفه جوئی هزینه تعمیرات و نگهداری روشهای بكارگیری توسعه یافته ( بهینه سازی روشهای كاربرد قدیمی ) است .

تحلیل آلاینده های گاز ، فرایندهای تشخیص تركیب مواد حاصل از تجزیه ، هنگام قوس الكتریكی و چگونگی انجام آن فرآیندها ، اصول تشخیص شرایط عملكرد تجهیزات گازی SF6 را فراهم می سازد .

حالت نمونه ذیل را ملاحظه فرمائید :
میزان گازهای موجود در كلید قدرتفاز 3
فاز 2
فاز 1
( تركیب )


996190
995848
998191
هگزا فلوئورید گوگرد
SF6


2917
649
964
نیتروژن
N2


638
136
341
اكسیژن
O2


255
3365
504
تترا فلوئورید كربن
CF4


-
1
-
فلوئورید تیونیل
SOF2


-
1
-
دی اكسید كربن
CO2این جدول مربوط به یك كلید 161 كیلوولتی و 2000 آمپری از نوع SF6 تك فشار ، تانك تحت ولتاژ و با مكانیزم عملكرد فنر است كه جهت برقراری مدار یك بانك خازنی 168 مگاواری ، 2 تا 3 بار در روز عمل می كند . گازهای نامبرده در این جدول ، گازهائی هستند كه هنگام عملكرد یك كلید گازی SF6 ، در محفظه قطع آن كلید متصاعد میشوند . درصد این گازها در هر فاز قابل ملاحظه است . بعنوان مثال، 8/99% از گاز داخل محفظه فاز 1 كلید مورد نظر ، گاز SF6 است ( جمع هر ستون ، مقدار 100000 است ) . در 20 سپتامبر 1997 ، یك واحد توزیع كنترل از راه دور ، این كلید را بكار انداخت . فاز دوم این كلید ، دچار اشكال شد و نتوانست عمل كند و نتیجتا رله جریان زیاد و رله خطای كلید فعال شده و عملكرد این رله ها باعث ایزوله شدن باس سكشن هائی كه نقش تغذیه كلید را بعهده داشتند، گردید . پس از این فاصله زمانی مجاز ، مركز توزیع ( دیسپاچینگ ) قادر به برقدار كردن از راه دور باس سكشن ها، گردید. این شكست تاثیری در گسیختگی این كلید قطع جریان نداشت. كلید از نظر معیوب بودن ، بازبینی شد . فشار گاز در تمام فازها نرمال بود و بعد از آخرین عمل وصل كلید ، فنرها دشارژ شدند . تمامی آزمایش ها ، عایقی ، زمانبندی، عملكردها و مقاومت كنتاكتها با نتایج رضایت بخشی بدست آمد و هیچ مشكلی در كلید مشاهده نشد .

این نمونه های گاز از هر سه فاز جمع آوری شده و مقدار زیاد گاز CF4 در فاز 2 ، بیانگر خوردگی در تفلون است . تصمیم بر این شد كه این گاز را از كلید خارج نموده و به صورتیكه قابل مشاهده باشد، كلید را بازرسی كنند . قوس در فاصله میانی محفظه قطع و كنتاكتهای ثابت و متحرك مشاهده شد . یعنی این قوس بین كنتاكتهای ثابت و متحرك صورت نپذیرفته ، از اینرو فاز دوم این كلید تعویض شد ( تا قوس بین محفظه قطع و كنتاكتها زده نشود كه این خود ، باعث متصاعد شدن گاز CF4ناخواسته و اضافی در این فاز گردد ) .

روشهای رایج برای بازرسی نشتی SF6 ، شامل استفاده از صابون است كه با این عمل، در صورت وجود نشتی، حبابهای گاز در محل نشتی ظاهر می شوند و بدین ترتیب نشتی تشخیص داده می شود. این روش نسبتا" زمان بر بوده و بدلیل اینكه لازم است تا تجهیزات مورد بازرسی بی برق گردند، پر هزینه می باشد.

اخیرا" مؤسسهEPRI برای تشخیص نشتی گاز SF6 ، روش جدیدی مبتنی بر استفاده از دوربین “GasVue”،برای انجام بازرسی در محل تجهیزات ارائه نموده است. دوربین لیزری“GasVue” یك فناوری جدید در بازرسی و آشكار سازی نشتی گاز SF6می باشد. اساس كار این دوربین بر تركیب Co2laser (قسمتی كه طول موجهای مادون قرمز را برای جذب و شناسایی SF6هماهنگ می نماید)با یك سیستم تصویری مادون قرمز می باشد و بدین ترتیب، امكان مشاهده نشتی SF6 كه برای چشم غیر مسلح و دیگر تجهیزات بازرسی بصری، غیر محسوس است، فراهم می گردد.

این دوربین با سرعت و دقتی فراوان و بی نیاز از خروج تجهیزات تحت بازرسی از حالت بهره برداری، حتی نشتی ناشی از یك سوراخ ریز را نشان می دهد. استفاده از این دوربین سبب میگردد كه شركتهای برق، نشتی های مربوط به گاز SF6 را سریعتر و صحیحتر از روشهای رایج تشخیص دهند. در نتیجه با استفاده از این سیستم، هزینه های مربوط به عیب یابی كاهش یافته و میزان اتلاف گاز SF6 نیز كمتر می گردد.

بعلاوه می توان نشتی روی سطوحی را كه به سختی در دسترس می باشند شناسایی كرد و نیز با توجه به سایر تكنیكها، حتی طیفهای ضعیف گاز و یا نشتیهای پالسی را كه در حال خروج هستند، نشان داد. دوربین مذكور، ایمنی عملیات بازرسی را بهبود می بخشد چرا كه كاربر دوربین می تواند از یك فاصله امن از تجهیزات و نیز در ارتفاع معینی از زمین كه عموما" بر روی نردبانها و چوب بستها می باشد، عمل بازدید را هدایت نماید.

برای آشكار سازی نشتی گاز SF6 در كلیدها و دیگر تجهیزات یك پست در ایالت ایلی نویز( آمریكا) ، بجای آزمایشات مرسوم، از دوربین لیزری“GasVue” استفاده گردید. با صرف نظر از هزینه های مشترك بین این روش و آزمایشهای مرسوم حبابی(صابونی)، برآورد بعمل آمده نشان داد كه هزینه صرفه جویی شده به واسطه این روش كاربردی ساده، معادل 12 هزار دلار می باشد. پس از سرمایه گذاری مؤسسه EPRI در امر پیشرفت دوربین مورد نظر، شركت "ادیسون" در نیویورك، در چند نوبت از ماه، از این دوربین استفاده كرده است.همچنین شركت برق آفریقای جنوبیEskom از این دوربین در چهار پست خود استفاده كرده است.

منابع (با تصرف): دكتر بهروز قره بیگلو ( كارشناس ارشد شركت مشانیر)

http://www.tjh2b.com/asp/articles/sf6.asp

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/357داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تابلوهای متغیر خبریVMS:Variable Message Signs

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:42 ب.ظ

نصب، راه‌اندازی و نگهداری تابلوهای متغیر خبری


 تابلوهای متغیر خبری به عنوان یكی از ابزارهای اطلاع‌رسانی و هدایت ترافیك با اهداف زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد: Traffic Management System:TMS
اطلاع‌رسانی بموقع به خودروهای در حال حركت و راهنمایی رانندگان جهت تصمیم‌گیری درست
نمایش اطلاعات خروجی دوربین‌های كنترل ترافیك و سایر تجهیزات نظارتی در قالب پیام‌های خبری و مسیرنما

بر این اساس شركت كنترل ترافیك تهران در سال 1375 اولین نمونه از این تابلوها را در بزرگراه همت نصب نمود و از آن تاریخ تاكنون 22دستگاه تابلو در سطح شهر نصب و راه‌اندازی نموده است.در حال حاضر شركت با توجه به مزیت‌های تابلوهای LED، عمده فعالیت خود را بر روی گسترش تعداد تابلوهای این نسل در سطح شهر تهران متمركز نموده است. این نوع از تابلوها كه برای اولین‌بار در سال 1383 در بزرگراه مدرس نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت امكان تغییر سطح نوری تابلوها را متناسب با نور محیط فراهم كرده و همچنین امكان نمایش پیام به صورت حلقه‌های پیوسته با زمان‌های قابل تنظیم و همچنین پیام‌های بلادرنگ را فراهم می‌كند.

در حال حاضر تعداد 14 تابلو مغناطیسی و 8 دستگاه تابلوی LED در سطح شهر تهران نصب و راه‌اندازی شده و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده نصب و راه‌اندازی 20 دستگاه تابلوی LED در سال 1386 در دستور كار شركت كنترل ترافیك تهران قرار دارد.
استفاده از تابلوهای چند منظوره

رویکردی جدید در اطلاع رسانی عمومی در معابر شهری

اطلاع رسانی به موقع و صحیح به رانندگان و مسافران سهم بسزایی در کاهش سوانح و تصادفات داشته و در عین حال آنها را در اخذ تصمیمات بهتر و صحیح تر در مورد انتخاب مسیر و نیز میزان سرعت و گذر از معابر مختلف شهری یاری می کند.

اما در این بین تصمیم گیری راجع نحوة اطلاع رسانی، زمان اطلاع رسانی و کمیت وکیفیت اطلاعاتی که در اختیار مخاطبان قرار می گیرد، نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، ضمن آنکه در تدابیر مدیریتی مباحثی چون استفادة بهینه از فضاهای شهری و ارائة حداکثر محتوای اطلاعاتی مفید درکوتاه ترین زمان ممکن به شکلی منطقی و مقرون به صرفه نیز از دغدغه های اصلی بوده است.

در شهر تهران نیز که دارای شبکة پیچیده ای از معابر بسیار پرتردد می باشد، اطلاع رسانی بلادرنگ به کاربران معابر به هدف اعلان هشدار، اعلام وضعیت ترافیک معابر، ارائة پیشنهاد مسیر، اعلام وضعیت آلودگی هوا و آلودگی صوتی، اطلاع رسانی عمومی راجع به رویدادهای مختلف و حتی ارائة پیامهای آموزش در اشکال مختلف و از طریق سیستمها و تأسیسات گوناگون صورت می پذیرد،

رویکرد جدیدی که مدیریت شهری به هدف افزایش غنای اطلاعات ارائه شده، بهره گیری بهینه از فضاهای شهری، و هدفمند سازی طرح های اطلاع رسانی در فضاهای شهری در دستور کار قرار داده است، استفاده از نمایشگرهای چند منظوره در معابر و شریانهای کلیدی شهر تهران است.

در این رویکرد جدید تلاش می شود تا با نصب نمایشگرهای بزرگ شهری تمام رنگی با قابلیت کامل نمایش تصاویری گرافیکی مشابه تلویزیون های شهری برای اطلاع رسانی به شهروندان پیرامون مسائل مختلف من جمله اطلاع رسانی ترافیک معابر، ارائة پیشنهاد مسیر جایگزین، اطلاع رسانی پیرامون وضعیت لحظه ای آلودگی هوا و آلودگی صوتی، ارائة پیامهای آموزشی ترافیکی و حتی با توجه به بزرگی صفحة نمایش و امکان کنترل محتوای اطلاعاتی آنها از طریق مرکز نظارت و کنترل ترافیک نمایش تصویر زندة دوربین های نظارت تصویری از سطح معابر به عنوان مکمل گزارشات متنی وضع ترافیک استفاده نمود، ضمن آنکه این نمایشگرها می توانند به عنوان یک رسانة ارتباطی مستقیم بین مدیریت شهری و شهروندان شهر تهران ایفای نقش نموده و شهرداری تهران می تواند از آنها برای اطلاع رسانی عمومی پیرامون مهمترین پروژه ها و خدمات شهری بهره جوید.

http://trafficcontrol.tehran.ir/Default.aspx?tabid=7394&language=fa-IR
http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/356داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نگاهی گذرا بر آنتنهای میکرواستریپ نصب شده بر روی بدنه های استوانه ای

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:37 ب.ظ

 ایده آنتنهای میکرواستریپ اولین بار در سال 1953 توسط Deschamp مطرح شد و تا به امروز به دلیل رشدتکنولوژی مدارهای چاپی و محدودیت روزافزون استفاده از آنتنهای پیچیده، استفاده ازاین نوع آنتنها کاربرد روزافزون داشته است. یکی از اصلی ترین خواص این آنتنهاانطباق یا Conformityآنهاست و اساسا به دلیل همین خاصیت، قلمرو رشد آنها به روی بدنه های غیر مسطحگسترش یافت.

اطلاعات کامل در آدرس زیر موجود است

http://www.iran-ieee.com/Article/Detail/94.aspx

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/355
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

FPGA چیست ؟Field Programmable Logic Gate Array

تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-04:36 ب.ظ

با توجه به پیشرفت دنیای دیجیتال و همچنین عدم پاسخ گویی مدارات مجتمع معمولی برای پیاده سازی توابع پیچیده ، به مرور تراشه های جدیدی طراحی شده اند که با توجه به نیاز طراح ، دارای تعداد زیادی گیت و بلوک منطقی هستند . از این میان PLD ، PLA ، CPLD ، SPLD و FPGA ها مشخص ترین نوع این تراشه ها هستند که تعداد گیت های به کار رفته در آنها تا چندین هزار گیت می باشد .FPGA چیست ؟
FPGA ها نسل جدید مدارهای مجتمع دیجیتال قابل برنامه ریزی هستند که عبارت FPGA از سر کلمه های Field Programmable Logic Gate Array گرفته شده است . سرعت اجرای توابع منطقی در FPGA ها بسیار بالا و در حد نانو ثانیه است . اگر بخواهیم FPGA ها را به طور ساده تشریح کنیم ، عبارت است از یک تراشه که از تعداد بالایی بلوک منطقی - LB (Logic Block) ، خطوط ارتباطی و پایه های ورودی / خروجی (IOB) تشکیل شده است که به صورت آرایه ای در کنار یکدیگر قرار دارند . خطوط ارتباطی که وظیفهء آنها ارتباط بین بلوک های منطقی است از سوئیچ های قابل برنامه ریزی تشکیل شده اند . این سوئیچ ها بسته به نوعی که دارند ، برخی تنها یکبار قابل برنامه ریزی هستند و برخی به تعداد دفعات زیادی برنامه ریزی می شوند .
بلوک های منطقی نیز دارای انواع مختلفی هستند که عموما توسط المانی پایه ، تمامی توابع منطقی را ایجاد می کنند . به عنوان مثال بلوک های منطقی در خانواده ACT-1 از شرکت Actel ، با پایهء مالتی پلکسری عمل می کنند . به این معنا که توسط مالتی پلکسر ، توانایی ایجاد توابع منطقی مختلف را دارند .
البته تعداد ورودی های هر بلوک منطقی متفاوت است و به نوع FPGA مربوط می شود . به عنوان مثال بلوک های منطقی در خانوادهء ACT-1 ، از نوع 8 ورودی است . البته در برخی موارد به بلوک های منطقی ، سلول های منطقی نیز گفته می شود (LC) .
بلوک دیاگرام یک FPGA به طور ساده در شکل زیر نشان داده شده است .البته بسیاری از سلول های منطقی بر اساس جداول LUT ساخته می شوند . LUT از تعدادی سلولهای حافظه SRAM تشکیل می شود که در هنگام برنامه ریزی FPGA ، مقدار دهی می شوند . به طور خلاصه LUT عبارت است از تولید توابع آماده برای استفاده در سلول های منطقی .
پیاده سازی توابع مختلف نیز به وسیلهء در کنار هم قرار گرفتن بلوک های منطقی و همچنین تنظیم ارتباط بین هر بلوک و به عهده گرفتن پردازش اطلاعات توسط هر بخش انجام می شود .


نکته :

مبحث مربوط به FPGA ها بسیار گسترده است . دلیل این امر گوناگونی معماری ساخت برای FPGA های هر شرکت سازنده است . به عنوان نمونه در ساختار منطقی بلوکها ، ترکیب های متفاوتی وجود دارد که هر شرکت از ترکیب خاص خود استفاده می کند . بنابراین تنها به صورت کلی به بررسی ساختار FPGA پرداخته شد .
علاوه بر اجزای گفته شده ، ممکن است برخی قسمت های داخلی نیز برای FPGA تعبیه شده باشد ، نظیر ALU و ... که بستگی به طراحی شرکت سازنده دارد .
کاربرد FPGA :

FPGA در پیاده سازی توابع نسبتا پیچیده و پیچیدهء دیجیتال به کار می روند که نیاز به سرعت پردازش بالایی دارد . علاوه بر این کاهش سخت افزار مورد نیاز و همچنین برنامه نویسی ساده و استاندارد نیز از دیگر مزیت های استفاده از FPGA است .


برنامه نویسی و طراحی با FPGA :

برنامه نویسی و طراحی مدارات با FPGA ها به طور کلی به 2 صورت انجام می شود .
- با استفاده از زبان های توصیف سخت افزاری مانند VHDL ، AHDL ، HDL و ...
- با استفاده از طراحی مدار

این عمل توسط نرم افزارها و ابزارهای برنامه ریزی مختص به هر خانواده انجام می شود که توسط شرکت های سازنده در اختیار طراحان قرار می گیرد . به عنوان نمونه MAX + Plus || و QUARTUS || ابزار های برنامه ریزی FPGA های ساخت شرکت ALTERA هستند .

http://www.tabrizmicro.blogfa.com/post-8.aspx

http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/354داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()